Produktionsvirksomhedens regnskab

 • HHX
 • Virksomhedsøkonomi
 • Ingen givet
 • 4
 • 445
 • Word2003

Noter: Produktionsvirksomhedens regnskab

Resultatopgørelser i handelsvirksomheder opstilles artsopdelt. I produktionsvirksomheder anvendes funktionsopdeling. Dvs. en samling af alle de omkostninger, der vedrører en bestemt funktion.

Uddrag

Kap. 3 Produktionsvirksomhedens regnskab

3 lagre:
• Råvarelager
• Varer under fremstilling
• Færdigvarelager

Bilag:
• Købsfaktura
• Råvarerekvisition (materialerekvisition)
• Arbejdssedler (jobkort, timesedler etc.)
• Færdiggørelsesrapport (produktionsrapport)
• Færdigvarerekvisition (kopi af salgsfaktura)

Bogføring
Indtil færdigvarelager er der tale om værditilvækst og flytning af værdier
Først ved afgang fra færdigvarelager sker der en omkostningsregistrering (forbrugstidspunktet)

Beholdninger = pengebindinger = aktiver
Skyldig arbejdsløn = finansiering = passiver

3.2 Regnskab med tekniske anlæg og maskiner

Anskaffelse af tekn. Anlæg og maskiner.

Kostpris (dvs. inkl. Transport, opstilling m.v.) er et aktiv, en pengebinding... Køb adgang for at læse mere

Produktionsvirksomhedens regnskab

[5]
Bedømmelser
 • 04-05-2010
  Opgaven kunne godt have bare en smule flere detaljer. Men ellers en meget gode notater.
 • 09-11-2010
  ikke særlig uddybende bare det samme som vø bogen :)
 • 01-10-2014
  lorte opgave kan ikke bruge den til en skid
 • 23-08-2010
  syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygt