Mikroorganismer i produktion - Fremstilling af bioethanol | Bioteknologi A

  • HTX 3. år
  • Bioteknologi A
  • 10
  • 13
  • 3029
  • PDF

Rapport: Mikroorganismer i produktion - Fremstilling af bioethanol | Bioteknologi A

Rapporten beskriver en fermentering af bygkorn for at lave en produktion af bioethanol.

Indledning
Formålet med temaet ”mikroorganismer i produktion” er, at få indblik i de biotekniske processer, der forløber, når mikroorganismer produceres. Dette gøres ved at planlægge og gennemføre en bioteknisk proces.
Til dette forløb har vi valgt at fremstille bioethanol. Herunder skal vi opbygge en større viden indenfor mikrobiologi og få indsigt i, hvilken betydning mikroorganismer har for sygdom, sundhed og produktion.
Som skal afslutning til forløbet skal der foretages en vurdering af produktets kvalitet og metodernes anvendelse samt etiske og sundheds- og miljømæssige aspekter ved den bioteknologiske proces og produktet.
Derudover skal vi undersøge hvilken faktor, der kan ændres, så der som følge af ændringen vil forekomme en optimering af produktionen.

Lærers kommentar

At graferne var svære at aflæse

Indhold

Indledning 3
Metoder 3
Forsøgsbeskrivelse 3
Overvejelser 3
Teori 4
Byg 4
Enzymer 4
Alfa-Amylase og Amyloglucosidase 5
Beta-Glucanase og Arabinoxylase 5
Gær 5
Udførelse 5
1 Bygkorn kværnes – Materialeliste 5
1 Bygkorn kværnes – Fremgangsmåde 5
2 Svovlsur hydrolyse – Materialeliste 6
2 Svovlsur hydrolyse – Fremgangsmåde 7
3 Enzymatisk hydrolyse – Materialeliste 7
3 Enzymatisk hydrolyse – Fremgangsmåde 7
4 Fermentering – Materialeliste 8
4 Fermentering – Fremgangsmåde 8
5 Bestemmelse af ethanol – Materialeliste 8
5 Bestemmelse af ethanol – Fremgangsmåde 8
Resultater og resultatbehandling 9
Fejlkilder og Diskussion 9
Konklusion 10
Perspektivering 10
Bilag 11
Bilag 1 - Tidsplan 11
Bilag 2 – Måling af glucosekonctration 12

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse
Dette er i meget grove træk, og mest for hurtigt at få en idé om forløbet af forsøget.
Vi har valgt at bruge bygkorn, da et gruppemedlem havde en hel sæk liggende hjemme på gården. Desuden har disse korn en høj mængde stivelse, så det er meget optimalt til dette projekt.
Det første der skal gøres er at blende kornet til noget lignende mel. Derefter tilsættes der svovlsyre til første hydrolyse og denne blanding autoklaveres, hvilket også fungerer som kogningen. Vi vil lave forsøget med 3 forskellige syrekoncentrationer. Efter vi har indstillet blandingen til den rette pH-værdi igen, er kornet klar til anden hydrolyse.
Anden hydrolyse vil ske samtidig med fermenteringen. Vi tilsætter vores enzymer og gær samtidig. Først lader vi det stå ved temperaturer enzymerne bedst arbejder under, og derefter temperaturer som gæret arbejder bedst under.
For at undersøge alkohol mængden i vores blandinger, laver vi en prøve hvor vi blander lidt af blandingen med svovlsur kaliumdichromat. Dette kan vi så lave spektrofotometrisk analyse af, og så har vi vores resultater... Køb adgang for at læse mere

Mikroorganismer i produktion - Fremstilling af bioethanol | Bioteknologi A

[1]
Bedømmelser
  • 08-10-2014
    ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Materialer relateret til Mikroorganismer i produktion - Fremstilling af bioethanol | Bioteknologi A.