Erhvervsudvikling og erhversfordeling | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 8
  • 2166
  • PDF

Rapport: Erhvervsudvikling og erhversfordeling | Naturgeografi C

Dette er en rapport om erhversudvikling og erhvervsfordeling i NG (naturgeografi). Vi kommer ind på erhvevsudviklingen og erhvervsfordelingen i I-lande, U-lande og NIC (Newly Industrialised Countries).

Indhold

En gennemgang og forklaring af erhvervsudviklingen i den vestlige verden (ligheder og forskelle). Inddrag tidsperspektivet.

En gennemgang og forklaring af erhvervsudviklingen i NIC (ligheder og forskelle). Inddrag tidsperspektivet.

En gennemgang og forklaring af de udviklingsproblemer ulande står overfor og hvad de kan/skal gøre ved det. - Inddrag også FN (Verdensbanken og Valutafonden).

En diskussion af om tiltag som den grønne revolution, GMO og WTO er til gavn eller ulempe for erhvervsudviklingen i de rige og de fattige lande.

Uddrag

Erhvervsudviklingen har i 1700-tallet haft et udspring i den vestlige verden, da en teknologihistorisk periode udsprang fra det 18. Til 19. århundrede. Denne periode kaldes ”den industrielle revolution”. Den industrielle revolution begyndte i England hvor dampmaskinen blev opfundet. England og siden de andre europæiske lande blev industrialiseret og dermed undergik en stor teknologisk, social og økonomisk forandring. Under industrialiseringen var det da også det daglige arbejde som fik de mest følelige grundlæggende ændringer. Arbejdspladserne blev større, og produktionen flyttede fra hjemmene og de mindre værksteder til fabrikkerne eller storgodserne.

Der hersker ingen tvivl om, at revolutionen på længere sigt har medført velfærd, kapital, produktivitet og bedre levestandart. Men forandringen førte til konsekvenser for erhvervsudviklingen i den vestlige verden. De fleste lande fik dog muligheden for at øge produktionen ved hjælp af maskiner, men investeringen krævede en forøgelse i landbrugsproduktionen... Køb adgang for at læse mere

Erhvervsudvikling og erhversfordeling | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.