Primærproduktion i vandpest vha. idealgasloven | Rapport

  • STX 3.g
  • Biologi B
  • 12
  • 9
  • 2300
  • PDF

Primærproduktion i vandpest vha. idealgasloven | Rapport

Rapporten beskriver en måling af primærproduktion i vandpest.

Rapporten indeholder en teoretisk gennemgang af vigtige biologiske begreber som respiration, fotosyntese, bruttoprimærproduktion og nettoprimærproduktion samt en beskrivelse af en plantecelles anatomi og vandpestens opbygning af plantens kloroplaster (grønkorn).

Formål:
Øvelsens overordnede formål er at måle en plantes primærproduktion, og i dette tilfælde er der tale om vidt udbredte vandplante ved navn Elodea Canadensis som på dansk blot benævnes vandpest.

Studienets kommentar

Læs om Bestemmelse af primærproduktion i vores kompendium om Økosystemer.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
Diskussionsspørgsmål
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Teori:
I forhold til denne øvelse er selvfølgeligt de inden for økologien anvendte begreber vigtige, og emner som under dette teoriafsnit vil blive redegjort for er bl.a. planters fotosyntese og respiration samt deres bruttoprimærproduktion og nettoproduktion.

På baggrund af solens lysstråler er planter, som de fotoautotrofe organismer de er, i stand til at udføre en selvleverance af den for alle organismer nødvendige energi til udførelsen af et væld af forskellige livsvigtige processer. Denne energi produceres som udgangspunkt i planten ved fotosyntesen i form af det organiske molekyle glukose (C_6 H_12 O_6) eller, som planten anvender til vækst i form af nyt plantevæv samt til udførelsen af respirationsprocessen under forbrug af ilt (O_2). Under den sidstnævnte proces produceres de energirige ATP-molekyler (adenosintriphosfat), som andre for planten vigtige processer (eksempelvis ved aktiv transport af molekyler gennem dertil indrettede transportproteiner i plantecellernes cellemembraner).
Glukosen produceres af planten i dens grønne dele, hvilket derfor typisk vil dens blade. I disse bladceller findes der særlige grønne organeller ved navn kloroplaster. I denne sammenhæng er disse særdeles vigtige, da fotosyntesen netop foregår i disse. Denne grønne farve skyldes kloroplasternes ...

---

Materialer:
- Vandplante (Elodea Canadensis)
- Tragt og centrifugerør
- Akvarium
- Termometer
- Vægt
- Lamper
- Vand

Fremgangsmåde:
- En portion vandpest passende til tragtens størrelse høstes og skyldes dernæst for eventuelle vanddyr, hvorefter planten aftørres, vejes og denne vægt noteres.
- Der fyldes nu vand i akvariet, og tragt, plante og centrifugerør organiseres som vis på illustrationen af forsøgsopstillingen.
Vær opmærksom på at få fyldt så meget vand i centrifugerøret som muligt.
- Vandtemperaturen måles med termometeret og notes.
- Forsøgsopstillingen placeres således vandpesten udsættes for direkte lys fra lamper.
- Tidspunktet for denne opstilling af forsøget notes.
- På dagen for forsøgets afslutning måles iltproduktionen i centrifugerøret
og ligeledes vejes planten på ny.
- Dernæst kan resultatbehandlingen påbegyndes... Køb adgang for at læse mere

Primærproduktion i vandpest vha. idealgasloven | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 24-02-2014
    1111111111111111111111111111111