Identifikation af Alkoholer - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 9
 • 2612
 • PDF

Identifikation af Alkoholer - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver en identifikation af alkoholer. Vi undersøger to forskellige alkoholer og identificerer, om de er primære, sekundære eller tertiære. Vi bruger tre forskellige analysemetoder til at identificere alkoholerne. Disse er:
- Trin 1: Oxidation
- Trin 2: DNPH (2,4-dinitrophenylhydrazin)
- Trin 3: Tollens reagens

Formål:
At afgøre kvalitativt om en ukendt alkohol var primær, sekundær eller tertiær.

Indhold

Formål
Teori
Trin 1: Oxidation
Trin 2: DNPH
Trin 3: Tollens reagens
Materialer
Kemikalier
Metode
Resultater
Diskussion og fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Metode
Vi tog én af de fire alkoholer, der stod mærket med tallene 1-4 (vi startede med flaske nr. 1) og gennemførte trin 1, 2 og 3. Derefter vaskede vi materialerne grundigt med vand og smed kemikalierne ud (se sikkerhed), hvorefter vi gentog forsøget med flaske nr. 2.

Flaske nr. 1:
Trin 1: Oxidation
Vi tog 20 mL af Beckmanns blanding og 2 mL af den udleverede alkohol og blandede dem op i det store reagensglas, som vi spændte op i et stativ. Vi tilsatte pimpsten og satte proppen i med bøjet glasrør (VIGTIGT: Det bøjede glasrør må ikke røre blandingen). Den ene ende af det bøjede glasrør puttede vi ned i et reagensglas, som vi så satte ned i bægerglasset, som var placeret på niveaubordet. I bægerglasset havde vi fyldt koldt vand, så dampen kunne fortættes. Bægerglasset, hvori vi havde koldt vand, stillede vi på niveaubordet, så dampen kunne fortættes. Vi opvarmede nu forsigtigt reagensglasset med bunsenbrænderen. Vi stoppede opvarmningen, da der var destilleret ca. hvad der svarede til 2 mL, dvs. lige så meget, som der var alkohol. Vi noterede os, at der var to faser i destillatet, og at der skete en farveændring i det store reagensglas.

Trin 2: DNPH
Vi hældte ca. 5 mL af 2,4-dinitrophenylhydrazinopløsningen (C6H6N4O4) op i et reagensglas sammen med én dråbe af destillatet. Til at starte med skete der ingenting, men da vi rørte rundt med en spatel, og lod den skrabe mod reagensglassets væg, blev der dannet et gult, krystallisk bundfald.

Trin 3: Tollens reagens
Tollens reagens: Til ca. 5 mL 0,1 M AgNO3 tilsatte vi et par dråber 2 M NaOH. Derved dannedes der et brunt bundfald af sølvoxid. Herefter tilsatte vi 2 M NH3 (ammoniakvand) i små portioner lige indtil bundfaldet netop blev opløst.
Til Tollens reagens tilsatte vi et par dråber af destillatet. Eftersom der ikke blev dannet sølv ved stuetemperatur, opvarmede vi blandingen til ca. 60-70 grader celsius vha. bunsenbrænderen. Det var også en mulighed at opvarme vha. et vandbad. Vi notede os, at der blev dannet et sølvspejl på indersiden af reagensglasset.

Flaske nr. 2:
Trin 1: Oxidation
Præcis samme fremgangsmåde som for flaske nr. 1. Vi noterede os, at der var en væske, men at der ikke umiddelbart forekom to faser i destillatet, at der ikke skete en farveændring i det store reagensglas.

Trin 2: DNPH
Samme fremgangsmåde som for flaske nr. 1. Til at starte med skete der ingenting, så vi rørte rundt med en spatel og lod den skrabe mod reagensglassets væg, men dér skete heller ingenting. Vi kunne derfor konkludere, at det var en tertiær alkohol og vi kunne derfor skippe trin 3... Køb adgang for at læse mere

Identifikation af Alkoholer - Rapport i Kemi

[1]
Bedømmelser
 • 28-02-2015
  Givet af Studerende på 10. år
  Den var udmærket, lidt tynd på nogle punkter, og mere dybdegående på andre