Potentiometrisk Titrering af Saltsyre og Eddikesyre

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • Ingen givet
 • 13
 • 2083
 • PDF

Rapport: Potentiometrisk Titrering af Saltsyre og Eddikesyre

Rapporten er skrevet over en potentiometrisk titrering af saltsyre og eddikesyre.

Formål
Gennem potentiometrisk syre-basetitrering af saltsyre og eddikesyre at undersøge titrerkurvernes udseende samt at bestemme de to syreopløsningernes koncentration

Indhold

Formål
Apparatur
Kemikalier
Fremgangsmåde
Forsøgsopstilling
Teori
Måleresultater
Behandling af resultater
Vurdering
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
1. Først kalibrerede vi pH-meteret ved at anbringe elektroderne i pufferopløsningen og derefter justere, indtil den målte pH-værdi svarede til opløsningens pH-værdi på 7.
2. Dernæst overførte vi to gange 10 mL HCl til bægerglasset, hvori vi også placerede en magnetpind. Bægerglasset satte vi på magnetomrøreren, hvorefter omrøringen påbegyndtes.
3. Så nedsænkede vi elektroderne i HCl, idet vi undgik at den roterende magnetpind ramte disse.
4. Fra autoburetten tildryppede vi så NaOH i en volumen af 1-2 mL ad gangen, indtil pH-ændringens størrelse øgedes kraftigt. Derefter fortsatte vi tilsætningen, men nu med mindre mængder. Se i øvrigt tegningen på næste side.
5. Afslutningsvis gentog vi forsøget med CH3COOH... Køb adgang for at læse mere

Potentiometrisk Titrering af Saltsyre og Eddikesyre

[12]
Bedømmelser
 • 23-01-2011
  Meget langt, og dybdegående teoriafsnit. Mange pH-beregninger, men ikke rigtig andre resultatbehandlinger. Fint sprog
 • 22-04-2014
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 26-10-2015
  Givet af Studerende på 6. år
  Flotte formuleringer
 • 03-04-2014
  Den er rigtig fin og en stor hjælp!

Materialer relateret til Potentiometrisk Titrering af Saltsyre og Eddikesyre.