SRO om Post Danmark

SRO om Post Danmark

SRO om i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A om Post Danmark

Problemformulering
Indledningsvis ønskes en kort beskrivelse af forskellige former for konkurrence (konkurrence-former) samt en kort beskrivelse af virksomheden Post Danmark.

Herefter ønskes en analyse af, hvilken konkurrenceform Post Danmark er underlagt på markedet for breve, og en vurdering af om Post Danmark benytter prisdifferentiering på brevmarkedet.

Med udgangspunkt i nedenstående tabeller ønskes en vurdering af prisudviklingen på breve set i forhold til inflationen i samme periode.

Studienets kommentar

Fagkombinationen er ikke oplyst fra elevens side.

Indhold

Problemformulering 1
Resume 2
Indledning 4
Beskrivelse 5
Konkurrenceformer 5
Kort om Post Danmark 6
Analysering 6
Vurderingen 8
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bøger 12
Internetsider 12
Bilag 13
Noter 15
EFQM modellen 15

Uddrag

Indledning:

I denne opgave omkring SRO vil jeg kort præsentere de forskellige konkurrenceformer, samt kort beskrive virksomheden Post Danmark. Endvidere vil jeg analysere Post Danmarks på-gældende konkurrenceform inden for brevmarkedet og vurdere om de benytter sig af prisdif-ference heraf. Hvorefter jeg, med udgangspunkt i de vedlagte tabeller, vil vurdere prisudvik-lingen på breve set i forhold til inflationen i samme periode. Jeg forventer i forbindelse med opgavens fremskreden at kunne vise mine færdigheder inden for brug af tilhørende faglige begreber såvel som indlærte redskaber. Med dette vil jeg nå frem til en konklusion, som jeg håber, kan give både læseren og jeg selv et bedre indblik i virksomheden Post Danmark og dets marked. Jeg fokuserer dermed udelukkende på ovenstående punkter og intet andet.

Jeg har i løbet af opgaven, gjort et stort arbejde med at finde kilder og herefter referer til dem med fodnoter. Jeg har været meget kritisk overfor mit valg af kilder og har derfor fundet andre kilder, som har kunnet understøtte de første, jeg har haft fundet. Når jeg har været i tvivl, har jeg dog siddet i længere tid og diskuteret frem og tilbage med mig selv hvilket, der var det rigtige. Men har til sidst efter min egen vurdering truffet den rette beslutning... Køb adgang for at læse mere

SRO om Post Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.