SRO om populationsvækst

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi B, Matematik A)
 • 10
 • 9
 • 2696
 • Word2007

SRO om populationsvækst

Studieretningsopgave (SRO) i Biologi B og Matematik A om populationsvækst med fokus på alger. Opgaven gør rede for og forklarer en algegruppes vækst i et forsøg på både matematisk og biologisk vis.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Algers vækst 4
Matematisk forståelse af algernes vækst 4
Biologisk forståelse af algernes vækst 5
Begrænsende faktorer 6
Logistisk og Eksponentiel vækstmodel 8
Konklusion 9
Litteraturliste: 10

Uddrag

Indledning
Mennesker, dyr og alger er alle ens på det punkt at de kan blive inddelt i og betegnet under ordet population. En population er en betegnelsefor en række væsener af samme art inden for et vis område. Menneskeheden tæller man som én stor population, mens man om andre dyr og planter ofte indskrlnker en population til et væsentligt mindre område. Populationer er et vigtigt emne inden for biologi da det påvirker økosystemerne i naturen og ikke mindst evolution. For at hjælpe biologien på vej må man ofte tage matematiske formler og udregninger i brug. Det kan f.eks. være med til at kaste større lys over f.eks. en populations vækst. Det er vigtigt at udregne og holde øje med populationers vækst da man på den måde kan forudsige hvordan f.eks. dyrs populationer vil vokse i fremtiden og hvad det vil medføre. Hvis man er god til at forudsige en populations vækst er det nemmere at forberede sig p de nødvendige indgreb, der er nødvendige for at tilpasse sig den nye størrelse af en population. F.eks. er det rart at vide hvis man slipper nogle hare ud i en skov om de vil vokse til en bestand af 1000 hare på et par uger eller om der bare vil være en 30 stykker. Ved hjælp af logistiske og exponentielle vækstmodeller har mennesket opfundet en metode til at forudsige populationsvækst. I denne opgave vil jeg belyse disse to vækstmodeller, deres fordele og ulemper... Køb adgang for at læse mere

SRO om populationsvækst

[1]
Bedømmelser
 • 09-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Ok til inspiration - der var indimellem nogle gode forklaringer

Materialer relateret til SRO om populationsvækst.