SOP: Politisk Markedsføring og Liberal Alliance i Afsætning

SOP: Politisk Markedsføring og Liberal Alliance i Afsætning

SOP om Politisk Markedsføring og Liberal Alliances fremgang, hvor jeg har undersøgt emnet med fagene Afsætning A og Samfundsfag B. I opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for begrebet politisk markedsføring, og efter en analyse af valgmateriale, vurderer jeg LA's mulighed for at fortsætte deres politiske fremgang.

Lærers kommentar

Alt i alt rigtig god og spændende opgave. Fejl vedrørende udtalelser omkring efterlønnen, men ellers fyldestgørende og især god på det vurderende taksonomiske niveau.

Elevens kommentar

Rette fejlen omkring efterløn, det var en mundtlig omtalte af fejlen, så jeg kender ikke den eksakte fejl.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
2. Redegørelse for begrebet ”politisk markedsføring” 4
2.1 De tre faser 5
2.2 De markedsføringsmæssige redskaber 6
3. Analyse af årsagerne til Liberal Alliances fremgang
ved folketingsvalget 2011 8
3.1 Modificeret udgave af Molins model 8
3.2 Kaare Strøms teori om partiernes orienteringer 10
3.3 Alternativ markedsføring 11
3.4 Uklart budskab mister vælgere 13
3.5 fire mærkesager 14
3.6 PEST-analyse 16-21
4. Giv en vurdering af hvad Liberal Alliance kan gøre for,
at fortsætte deres fremgang og undgå tilbageslag 19
4.1 Fremtidige muligheder 19
4.2 Den tredje strategi – Office seeking 19
5. Konklusion 21
6. Litteraturliste 23
7. Bilag 26
7. 1 Bilag 1 Debat: ANALYSE: Salgsvare. Nu skal politikerne markedsføres
(Udleveret bilag) 26
7.2 Bilag 2: Markedet for varer sammenlignet med markedet for politik 28
7.3 Bilag 3: Tidspunktet for valget er endnu usikkert (Udleveret bilag) 29
7.4 Bilag 4: Modificeret udgave af Björn Molins model 30
7.5 Bilag 5: Liberal Alliances reformpakke 30

Uddrag

"1. Indledning:
Gennem tiden har politikken i Danmark forandret sig, og ligeledes hvordan den er blevet markedsført. Man er gået fra traditionelle redskaber som de lokale aviser hvis tilhørsforhold, lå hos et bestemt parti, til nationale public-service forpligtende mediekilder.

Udviklingen i den såkaldte politiske markedsføring har været hastig, og har været med til at politiske partier som Liberal Alliance har haft mulighed, for at få en chance til.

I min opgave vil jeg undersøge brugen af de forskellige distributionskanaler, den politiske markedsføring har gjort brug af i Danmark gennem tiden, med fokus på udviklingen af virkemidlerne. Fordi jeg finder det interessant, om der udelukkende er sket en udvikling i teknologien hos medierne, eller om der på et tidspunkt er forsøgt sig med traditionel markedsføring på et ellers udviklet mediemarked.

Til at starte med vil jeg redegøre for begrebet ”politisk markedsføring”, med inddragelse af mit vedlagte bilag. Dernæst vil jeg analysere årsagerne til Liberal Alliances fremgang. Til at gøre dette vil jeg benytte mig af relevante politologiske teorier, samt en afsætningsøkonomisk model. Herunder Björn Molins model og Kaare Strøms teori, samt PEST-analyse.

Til sidst vil jeg vurdere hvordan Liberal Alliance kan fortsætte med fremgang og undgå tilbagegang, ved at benytte mig af analysen for årsagerne til deres fremgang."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Politisk Markedsføring og Liberal Alliance i Afsætning

[2]
Bedømmelser
  • 04-02-2015
    Givet af Studerende på 7. år
    Rigtig god til at se en SRP's opbygning. Den hjalp mig meget igennem Politisk Markedsføring.
  • 11-11-2013
    Givet af HHX-elev på 3. år
    rigtig god opgave og god inspiration

Materialer relateret til SOP: Politisk Markedsføring og Liberal Alliance i Afsætning.