SOP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

SOP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

SOP om politisk markedsføring og Dansk Folkepartis tilbagegang ved valget i 2011, hvor jeg bl.a. gør rede for hvad politisk markedsføring er, og undersøger årsagerne til at vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti faldt så drastisk i 2011. Slutteligt vurderer jeg hvordan der kan opnås fremgang for Dansk Folkeparti. Jeg skrev i Afsætning A og Samfundsfag B.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

INDLEDNING 4
REDEGØRELSE 4
HVAD ER POLITISK MARKEDSFØRING? 4
De tre tendenser 4
Model for den politiske marketingsproces i Danmark 6
ANALYSE 7
ÅRSAGER TIL DANSK FOLKEPARTIS TILBAGEGANG VED FOLKETINGSVALGET 2011 7
Dansk Folkeparti og viral markedsføring 7
Dansk Folkeparti og Facebook 9
Annoncer fra Dansk Folkeparti 9
Analyse af Dansk Folkepartis vælgergruppe via Minervamodellen. 10
PEST-analyse 10
Konkurrencesituation 12
Eastons model 13
Molins model 14
Kaare Ströms teori 15
Konklusion på årsagerne til tilbagegangen 16
VURDERING 17
HVAD KAN DANSK FOLKEPARTI GØRE, FOR AT VENDE TILBAGEGANG TIL FREMGANG? 17
KONKLUSION 19
LITTERATURLISTE 20
Bøger 20
Artikler 20
Internet 20
BILAG 22
Bilag 1 22
Bilag 2 24
Bilag 3 26
Bilag 4 28

Uddrag

"Indledning:

Der har de senere år været en kæmpe udvikling, i måden hvorpå politikerne kan distribuere deres holdninger ud til vælgerne.

Opstandelsen af sociale netværks som Facebook og Twitter og sitet Youtube, har gjort det muligt at politikerne kan nå ud til befolkningen på andre måder, end gennem traditionelle medier.

I min redegørelse vil jeg primært tage udgangspunkt i udviklingen af den politiske markedsføring i nyere tid, og beskrive, ud fra udleverede artikler, tendenserne i nutidens politiske markedsføring, samt komme med eksempler på dette.

I min analyse vil jeg have det seneste valg som fokuspunkt, hvor Dansk Folkeparti oplevede deres første tilbagegang nogensinde, og sætte fokus på årsagerne hertil. Jeg vil benytte afsætningsøkonomiske modeller, og især politologisk teori i analysen af årsagerne til tilbagegangen.

Slutteligt vil jeg vurdere, hvad Dansk Folkeparti fremtidigt kan gøre, for igen at vinde vælgernes stemmer ved kommende valg."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

[1]
Bedømmelser
  • 05-04-2014
    udmærket, hjalp mig en del