SRP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

  • HHX 3. år
  • SRP (Samfundsfag B, Afsætning A)
  • 10
  • 25
  • 6533
  • PDF

SRP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

SRP om politisk markedsføring og Dansk Folkepartis tilbagegang ved valget i 2011, hvor jeg bl.a. gør rede for hvad politisk markedsføring er, og undersøger årsagerne til at vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti faldt så drastisk i 2011. Slutteligt vurderer jeg hvordan der kan opnås fremgang for Dansk Folkeparti. Jeg skrev mit studieretningsprojekt i Afsætning A og Samfundsfag B.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

INDLEDNING 4
REDEGØRELSE 4
HVAD ER POLITISK MARKEDSFØRING? 4
De tre tendenser 4
Model for den politiske marketingsproces i Danmark 6
ANALYSE 7
ÅRSAGER TIL DANSK FOLKEPARTIS TILBAGEGANG VED FOLKETINGSVALGET 2011 7
Dansk Folkeparti og viral markedsføring 7
Dansk Folkeparti og Facebook 9
Annoncer fra Dansk Folkeparti 9
Analyse af Dansk Folkepartis vælgergruppe via Minervamodellen. 10
PEST-analyse 10
Konkurrencesituation 12
Eastons model 13
Molins model 14
Kaare Ströms teori 15
Konklusion på årsagerne til tilbagegangen 16
VURDERING 17
HVAD KAN DANSK FOLKEPARTI GØRE, FOR AT VENDE TILBAGEGANG TIL FREMGANG? 17
KONKLUSION 19
LITTERATURLISTE 20
Bøger 20
Artikler 20
Internet 20
BILAG 22
Bilag 1 22
Bilag 2 24
Bilag 3 26
Bilag 4 28

Uddrag

"Indledning:

Der har de senere år været en kæmpe udvikling, i måden hvorpå politikerne kan distribuere deres holdninger ud til vælgerne.

Opstandelsen af sociale netværks som Facebook og Twitter og sitet Youtube, har gjort det muligt at politikerne kan nå ud til befolkningen på andre måder, end gennem traditionelle medier.

I min redegørelse vil jeg primært tage udgangspunkt i udviklingen af den politiske markedsføring i nyere tid, og beskrive, ud fra udleverede artikler, tendenserne i nutidens politiske markedsføring, samt komme med eksempler på dette.

I min analyse vil jeg have det seneste valg som fokuspunkt, hvor Dansk Folkeparti oplevede deres første tilbagegang nogensinde, og sætte fokus på årsagerne hertil. Jeg vil benytte afsætningsøkonomiske modeller, og især politologisk teori i analysen af årsagerne til tilbagegangen.

Slutteligt vil jeg vurdere, hvad Dansk Folkeparti fremtidigt kan gøre, for igen at vinde vælgernes stemmer ved kommende valg."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Politisk markedsføring | Afsætning A og Samfundsfag B

[1]
Bedømmelser
  • 05-04-2014
    udmærket, hjalp mig en del