Politisk engagement og deltagelse hos danske unge | Samfundsfag A

Politisk engagement og deltagelse hos danske unge | Samfundsfag A

Problemformulering
Hvorfor er det politiske engagement og deltagelse i demokratiet hos unge faldende, og hvilke konsekvenser kan den manglende interesse få for det danske samfund og politik?

Uddrag

Indledning
Det politiske engagement og deltagelse er vigtigt i forhold til, at opretholde og forstå det danske demokrati. Dette da det giver os forståelse og medbestemmelse i det samfund, som vi er en del af. Vi kan gennem vores engagement og deltagelse være medskabende i et nutidig og et fremtidigt samfund.
Vores verden og samfund har udviklet sig hastigt, og med et tilbageblik fra efterkrigstiden til nu er vores vilkår ændret drastisk. Dermed står vi over for andre valg og muligheder, hvilket også medfører, at vores engagement og deltagelse i dansk politik har ændret vilkår.
Den negative effekt er en stigende tendens til faldende politisk engagement og deltagelse særligt hos den nye unge genration, og dette må der være en årsag til. Derfor er min undren netop at undersøge dette... Køb adgang for at læse mere

Politisk engagement og deltagelse hos danske unge | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 03-04-2011
    Anvendte ikke opgaven - da jeg hentede den ved en fejl. Men virker god!