Platon, Aristoteles, Maciavelli og Burkes præg af deres samtid

  • STX 2.g
  • AT (Historie A, Oldtidskundskab C)
  • Ingen givet
  • 6
  • 2096
  • PDF

Platon, Aristoteles, Maciavelli og Burkes præg af deres samtid

AT synopsis i Historie A og Oldtidskundskab C om de historiske tænkere Platon, Aristoteles, Maciavelli og Burke. Handler om deres indbyrdes ligheder og forskelle, og hvorledes de er præget af deres samtid.

Problemformulering
Hvordan er de to tænkeres opfattelse af statslære præget af deres samtid, og hvorfor deler Aristoteles ikke samme opfattelse som Platon af, hvordan den optimale stat skal se ud eksempelvis i sit syn på demokratiet?

Lærers kommentar

Meget flot synopsis, god variation mellem overblikskabende punktopstilling og tekst. Tæt på "idéen synopsis".
- Topkarakter for fremlæggelsen.
Forbedringer: Mere fokus på styrker og begrænsninger ved de to fags metoder.

Indhold

Fagkombination
Indledning
Problemformulering
Væsentlige problemstillinger
Materialer og metoder
Konklusioner på enkelte problemstillinger
Hovedkonklusion
Diskussion af relevante videre undersøgelser med problemstillingerne
Perspektivering
Oplæg til dialog
Litteraturliste

Uddrag

Væsentlige problemstillinger
I henhold til problemformuleringen er det nødvendigt at afklare hvorfor Aristoteles ikke deler samme opfattelse som Platon af den optimale stat. Derudover er det relevante at beskæftige sig med hvilke modsætninger og ligheder er der mellem Platon og Aristoteles i eftertidens teorier og opfattelser af, hvad det optimale samfund er. På den måde kan vi sætte dem ind i en historisk kontekst.
Platon og Aristoteles' filosofier om den ideelle stat var banebrydende for deres tid. De interesserede sig begge for at opnå den ideelle stat og dertil blev mange forskellige styreformer debatteret. Det er derfor interessant at kigge på hvorfor Platon og Aristoteles' opfattelser af samfundet stadig efter flere tusinde år er relevante at beskæftige sig med den dag i dag, samt hvordan og hvorfor de i så stor grad har præget eftertiden.
I perspektiveringen vil vi komme ind på hvordan nyere samfundstænkere har ladet sig inspirere af Platon og Aristoteles, og på den måde bevise at Platon og Aristoteles' ideer om den ideelle stat har inspireret nyere samfundstænkere i eftertiden.

Materialer og metoder
Vi har via oldtidskundskab og den historiske metode analyseret teksterne om Platon og Aristoteles samt analyseret metoderne i teksten og set dem i perspektiv til samtiden.
Vi har med oldtidskundskabsmetoden i kildeteksten om både Platon og Aristoteles analyseret og fortolket os frem til, hvordan Aristoteles og Platons syn på det gode samfund kommer til udtryk i teksten. Derefter ... Køb adgang for at læse mere

Platon, Aristoteles, Maciavelli og Burkes præg af deres samtid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.