Menon af Platon

 • STX 3.g
 • Filosofi C
 • Ingen givet
 • 14
 • 6129
 • PDF

Menon af Platon

2. Analysér og diskutér Platons syn på erkendelse og læring ud fra dialogen Menon og Hulelignelsen.

Jeg vil begynde med begrebsafklaring, hvor at de vigtigste begreber i opgaven defineres. Det næste afsnit vil blive en mindre biografi af Platon. Dette giver læseren en indsigt i hvem Platon er og hvilken tid han levede under.

Jeg vil kun strejfe en mindre del af Platons arbejde, hans epistemologi. Jeg vil begynde med Platons Rationalisme, hans idélære. Idélæren beskriver Platons syn på erkendelse og universets opbygning. Under idélæren kommer jeg ind under Platons sollignelse, fra ”staten” og Linielignelsen.

Sokrates dialog med Menon afslører hvordan man ”lære” noget, og hvordan man erkender noget. Hulelignelsen kan tolkes på en masse forskellige måder. Den kan tolkes ved en illustrering af hans idélære, og noget om hans syn på livet.

Jeg vil gøre plads til lidt debat omkring Platons teorier til sidst i rapporten med en efterfølgende konklusion. Diskussionen vil ske med inddragelse af andre filosofere og deres kritik af Platon og nogle positive elementer ved Platon.

Der vil være vedhæftet et bilag med Sokrates dialog Menon, da jeg kun vil gøre plads til at analysere og diskutere dialogen.

Indhold

Indledning
Begrebsafklaring
Biografi: Platon (428/427-348/347 f. Kr.)
Teori
Idélæren
Linielignelsen
Solligenelsen
Menon, sjælen og erindring(læring
Hulelignelsen
Debat
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Biografi: Platon (428/427-348/347 f. Kr.)
Platon blev født i den peloponnesiske krigs tidligste stadium. Platon tilhørte en af Athens politisk indflydelsesrige slægter, aristokrat slægten. Som ung så han Athen blive slået, og tilskrev det demokratiet. Han var elev af Sokrates, som han nærede dyb hengivenhed og respekt. Hans læremester blev henrettet 399 f- Kr. af demokratiet. Senere er Platon læremester til Aristoteles.

Kilderne til Platons anskuelser kom groft taget fra følgende 4 personer : Phytagoras, Parmenides, Heraklit og Sokrates.

Fra Phytagoras:
De orfiske elementer. Dens religiøse tendens, troen på udødeligheden, tanken om den anden verden, den præstelige tone og inspiration til det der ligger i hulelignelsen. Respekt for matematikken og dens nære forbindelse med intellekt og mystik.

Parmenides:
Virkeligheden er evig, og tidløs, og at al forandring er illusorisk.

Heraklit:
Intet er varigt. Erkendelse i forbindelse med Permenides ikke kan udledes af sanserne, men kun af forstanden... Køb adgang for at læse mere

Menon af Platon

[10]
Bedømmelser
 • 13-06-2010
  Super. Gode eksempler omkring hulelignelsen. :) Men jeg manglede lidt omkring Platons meninger om mænd og kvinder, filosoffer, vogtere og producenter. Men nu er det også en filosofi opgave! :)
 • 27-09-2020
  Givet af Studerende på 3. år
  Starter godt ud. Kvaliteten forvringes væsentligt imod afslutningen.
 • 19-09-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg fandt det meste af det, som jeg ledte efter.
 • 14-03-2012
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee