Plastik og polymere | Teknologi B

  • HTX 1. år
  • Teknologi B
  • 8
  • 17
  • 2872
  • PDF

Rapport: Plastik og polymere | Teknologi B

Problemformulering:

I dette projekt har vi valgt at skrive om blødgører i legetøj til mindre børn. Vi vil finde ud af hvilke stoffer, der inden for lovgivningen ikke må være i legetøj til små børn og hvilke konsekvenser det vil få for arbejdsløsheden hvis det ender med et forbud.

Vi vil se på hvad miljøorganisationerne og regeringen gør for at sikre os forbrugere mod at komme i kontakt med phthalateren og om det kan svare sig økonomisk at komme med et forbud mod de gældende stoffer.

Vi vil også komme ind på EU's nye kemikalielovgivning REACH, der ventes vedtaget i 2006. Vi vil undersøge hvilke konsekvenser REACH vil få for kemikalieindustrien, arbejdsløsheden og sundhedsmæssigt for os forbrugere.

Indhold

Indledning side. 3
Problemanalyse side. 4
Problemformulering side. 5
Teoritisk del side. 6
- Phthalater side. 6
- Legetøj side. 7
- Dansk lovgivning om phthalater side. 8
- Reach side. 9
- Nyt om reach side. 10
- Danisco side. 11
Praktisk del side. 12
- Diffusionshastighed side. 12
- Fremstilling af slime side. 16
Diskussion side. 17
Konklusion side. 18
Litteraturliste side. 19

Uddrag

Danmark har meget strengere regler om brugen af phthalater i legetøj end resten af Europa.
I marts 1999 blev der oprettet en lov der siger at der i Danmark skal være forbud mod alt produktion, import og salg af legetøj med et phthalater indhold på mere end 0,05 %, da de fleste børn i en alder af 0-3 år har tendens til at sutte på alt, der kan kommes i munden.

Senere i 2002 indførtes der en ny paragraf i loven, der siger at uanset hvad der nævnes i loven fra marts 1999, er det indtil den 1. januar 2004 lovligt at fremstille, importere og sælge oppustelige badeveste, baderinge og badevinger... Køb adgang for at læse mere

Plastik og polymere | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.