Plangeometri: Vektorer og Linjer i Planen

  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 10
  • 10
  • 2165
  • PDF

Rapport: Plangeometri: Vektorer og Linjer i Planen

Denne opgave indeholder en rapport om plangeometri, vektorer, linjer og punktmængder i planen. Opgaven bringer ikke noget nyt A-niveau matematik på banen, men samler det der er lært igennem tre år om plangeometri i en rapport. Man kommer bl.a. ind på vektorer og ligninger for linjer.

Indhold

Plangeometri Side 2-3
-Vektorer Side 2
-Punktmængde Side 3
Linjer i plan Side 3-6
-Linjens ligning (1) Side 3
-Eksempel Side 4
-Linjens ligning ved brug af vektorer Side 4-5
-Fra linjens ligning til parameterfremstilling Side 5-6
Cirkler i plan Side 6-9
-Afstandsligningen Side 6-8
-Eksempel Side 8-9
Konklusion Side 9

Uddrag

Ordet plangeometri kan deles i to ord, plan og geometri. Plan betyder i to dimensioner, mens geometri betyder landmåling, hvor man beskæftiger sig med beskrivelser, målinger og beregninger af figurer.
I plangeometri ser vi på forskellige geometriske figurer i plan i et koordinatsystem. Her kan vi kigge på punkter i koordinatsystemet, som er givet ved et koordinatsæt (x,y).
Vi kan ved to punkter i et koordinatsystem lave en linje imellem. For denne linje er der en ligning, som vi kalder linjens ligning. En fremstillingsmåde for denne kan være .
Vi kan på den måde se på sammenhængen mellem de to koordinater... Køb adgang for at læse mere

Plangeometri: Vektorer og Linjer i Planen

[1]
Bedømmelser
  • 21-09-2015
    giver god hjælp til en