Analyse af Pigerne på Halmtorvet

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 10
  • 5
  • 1767
  • PDF

Dokumentaranalyse: Analyse af Pigerne på Halmtorvet

Analyse af filmiske virkemidler i et uddrag af dokumentarfilmen "Pigerne på Halmtorvet" af Lars Engels.
Opgaven indeholder også en kort beskrivelse af genrene reality, dybdeborende dokumentar og observerende dokumentar. Til sidst sammenlignes filmen med "Historier fra en politistation", som ligeledes er af Lars Engels.

Lærers kommentar

Anvender med sikkerhed relevante begreber i mit filmanalysearbejde. Tilfredsstillende besvarelse. Mit sprog er kendetegnet ved variation, og et stort ordforråd. Kommatering halter visse steder.

Uddrag

Dokumentarfilmen ”Pigerne på Halmtorvet” handler om rådgivnings- og værestedet Reden, og de kvindelige prostituerede der kommer her. Reden åbnede i '83 på Vesterbro og tilbyder kvinderne basale nødvendigheder såsom nattely, mad og rent tøj; i det hele taget en form for stabilitet de kvindelige prostituerede ellers ikke møder i deres hverdag. Reden samarbejder med Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, bl.a. i forbindelse med metadonbehandling under graviditet, hvilket kan ses i ”Pigerne på Halmtorvet” (06:04). Som en kvinde i ”Pigerne på Halmtorvet” med et stænk ironi kalder det: Ludernes paradis (01:21).

”Pigerne på Halmtorvet” er et eksempel på observerende dokumentarisme . Handlingen er centreret om et bestemt miljø og skildrer hverdagslivet på en enkel facon. Her er ikke tænkt meget videre over de filmiske virkemidler – det er i hvert fald det, den observerende dokumentarjournalist vil have os til at tro, faktakoderne dominerer udsendelsen. Forhåndsiscenesættelsen har været minimal, da man ikke har kunnet forudsige handlingen. Kameraet opfører sig objektivt, det prøver ikke at have et Point of View – det er op til øjet der ser, f.eks. har man ikke forsøgt at skabe en stemning via kunstig belysning, i observerende dokumentarisme er High-key belysning fremherskende!

Det er kameraet der leder os, ikke en journalist eller speaker; på denne måde bliver vi seere 'fluer på væggen'. Montageklippene bruges heller ikke provokerende/eksplicit, men etablerende. I det hele taget er observerende dokumentarisme spontant og simpelt i sit udtryk. Man har fundets handlingens destillat og netop derfor er teknisk formåen og smukke billeder ikke det vigtigste element... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Pigerne på Halmtorvet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.