SRP om Pigebander og Kriminalitet i Samfundsfag og Dansk

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 12
 • 26
 • 9441
 • PDF

SRP om Pigebander og Kriminalitet i Samfundsfag og Dansk

SRP om kriminalitet med fokus på pigebander.

Dette SRP gennemgår fænomenet pigebander, samt hvorfor dette er blevet hyppigere i det moderne samfund.

Herudover undersøger opgaven løsningsmuligheder og tiltag, baseret på centrale politiske partiers politik. Opgaven er skrevet med brug af fagene Dansk A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Metode 3
Udviklingen af kriminalitet blandt kvinder, herunder udviklingen af pigebander 4
Udviklingen af kriminalitet blandt kvinder 4
Udviklingen af pigebander 5
Med udgangspunkt i et interview 5
Sutherlands teori 5
Robert Mertons Anomiteori 6
Den økologiske teori 7
Årsager til udviklingen af unge pigebander i Danmark 8
Løsningsmuligheder ud fra centrale politiske partiers holdninger og politik på området 9
Venstres og Socialdemokratiets holdninger og politik på ungdomskriminalitetsområdet 9
Min egen holdning til løsningsmuligheder 13
”Body Tactics” af Bente Clod 14
Kort om handlingen i ”Body Tactics” 15
Pigekriminalitet i ”Body Tactics” 15
”Body Tactics” sat i kontekst til samtiden 18
Løsningsmuligheder ud fra ”Body Tactics” 19
Reference til den sociologiske teoretiker Pierre Bourdieu 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Liste over bilag 25

Uddrag

Indledning:
Fænomenet kriminalitet er særligt voksende, specielt når det gælder ungdomskriminalitet i Danmark. Det skyldes, at unge i det senmoderne samfund står over for et fragmenteret samfund, hvor den konstante udvikling gør det uoverskueligt for unge at opbygge en fast og stabil identitet, som skal indordne sig efter et samfund, der forandrer sig konstant.

På vej ind i voksenlivet skal de unge pludselig argumentere for alle sine beslutninger, mål og resultater. Ungdommen er præget af et konstant pres fra samfundet, og det skyldes, at det senmoderne samfund har medført det frie valg. Førhen var det unge individs skæbne forudbestemt, således man trådte i sine forældres fodspor, og det var de færreste, der valgte andre veje.

Datidens sociale arv indebar ikke udelukkende uddannelse men samtidigt morale inden for blandt andet politik, kultur og religion. I modsætning til det traditionelle samfund er det senmoderne samfund ikke underlagt de instanser, der binder individer til en bestemt adfærdsforventning ud fra slægt, religion og køn.

Gennem identitetsdannelsen bliver unge udsat for utallige byrdemedførende valg, som er dem, der er med til at forme identiteten. Angsten for at vælge forkert præger konstant en stor del af ungdommen. At der ikke leves op til samfundets forventninger er værre i det senmoderne samfund, end hvad det tidligere har været, fordi man netop selv har haft ansvaret over for de trufne valg.

Valgene er ikke nemme, selvom der tales om individualisering, da det er paradoksalt i forhold til standardisering, hvilket udelukkende skaber forvirring.

Empiri viser, at især kriminalitet blandt unge piger er steget. Bag pigernes kriminelle adfærd ligger der nogle forklaringer, hvilke projektet behandler. Flere af tilfældene med kriminalitet blandt unge piger foregår i grupper, da piger har tilbøjelighed til ofte at føle sig ensomme, så de har brug for ikke at være alene om noget. Grupperne får ofte navne, hvilket er starten på det, der ofte ender som en bande.

Pigebandfænomenet er in, og projektet kommer med forklaringer på hvorfor.
Udviklingen af kriminaliteten er et alvorligt problem for samfundet, så det er noget, som man er nødt til at løse.

Projektet indeholder diskussioner omkring løsningsmulighederne blandt andet set ud fra den politiske position, men projektet forholder sig ligeledes til løsningsmuligheder ud fra en roman, der tematiserer problemet... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pigebander og Kriminalitet i Samfundsfag og Dansk

[1]
Bedømmelser
 • 23-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Havde forventet mere af en 3. g opgave med et påstået 12-tal.

Materialer relateret til SRP om Pigebander og Kriminalitet i Samfundsfag og Dansk.