Piagets teori: En feltundersøgelse

  • HF 2. år
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 11
  • 1917
  • PDF

Piagets teori: En feltundersøgelse

Indeholder en undersøgelse af Pigets stadieteori i praksis.

3 forsøg: mønt forsøget, kikse-forsøget og vand-forsøget er blevet udført på flere børn. Målet var at se om Piagets teori stadig holder nu til dags. Og alt i alt, det gør den.

Indeholder svar fra de mange børn der er blevet spurgt, ud fra spørgeskema.

Elevens kommentar

Ja jeg ville gerne have haft flere besvarelser fra piger, for at kunne bevise at piger udvikler sig hurtigere en drenge

Indhold

Teori
- Den sensomotoriske fase (0-2 år)
- Præoperationelle fase (2-7 år)
- Den konkretoperationelle fase (7-11 år)
- Abstraktoperationelle fase (11-15 år)
Hypotese
Empiri
Redskaber
Afprøvning af hypotesen og perspektivering
Gennemgang af spørgeskemaet
Kritik af spørgeskemaet og undersøgelsen
Bilag: Spørgeskema

Uddrag

En lille psykologisk undersøgelse

Teori:
Barnets kognitive udvikling med Jean Piagets stadieteori. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den 2. fase, den præoperationelle fase, som går fra 2-7 år med overgang til den 3. fase, den konkretoperationelle fase, som går fra 7-11 år.
1.) Den sensomotoriske fase (0-2år):

I starten af fasen kan barnet ikke skelne mellem sig selv og omverdenen. Indenfor vil det første leveår vil barnet udvikle sine sensomotoriske skemaer og være i stand til, at kunne assimilere til de i forvejen eksisterende skemaer. Det sker eksempelvis ved at sutte eller slå til tingene. Og i slutningen af fasen vil barnet have udviklet en objektkonstans, altså vide, at tingene har en selvstændig og varig eksistens. Fordi dets mor er ude af øje betyder ikke, at hun er væk for altid.

2.) Præoperationelle fase (2-7 år):

Denne fase drejer sig i høj grad om, at barnet får en voksende evne til at tænke symbolsk. Altså at kunne gennemføre en handling i hovedet og tilegne sig et sprog. Barnets tankeprocesser er dig stadig udpræget egocentriske og intuitive... Køb adgang for at læse mere

Piagets teori: En feltundersøgelse

[1]
Bedømmelser
  • 20-02-2017
    god inspiration.................................