Piaget: Begreber og faser - relateret til Gyldendals psykologihåndbog, s. 133-142

  • STX 2.g
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 3
  • 810
  • Word2003

Noter: Piaget: Begreber og faser - relateret til Gyldendals psykologihåndbog, s. 133-142

Opgaven besvarer arbejdsspørgsmål som er relateret til Gyldendals psykologihåndbog, s. 133-142 af Mogens Brørup.

Bl.a. besvarelser på:
kognitionspsykologi, Akkommodation, Assimilation, Modning, mentale repræsentationer, Egocentrisme og Objektpermanens.

Indhold

1. Hvad beskæftiger kognitionspsykologien sig med?
2. Overvej hvad vi bruger assimilation til i det daglige. Giv eksempler på situationer, hvor din tænkning har været præget af assimilation. Overvej desuden hvornår du bruger assimilation i skolen.
3. Overvej hvornår vi bruger akkommodation i det daglige. Giv eksempler på situationer, hvor din tænkning har været præget af akkommodation.
Kulturen har indflydelse på vores sansemæssige bearbejdning af omverdenen. Hvordan?
4. Prøv med dine egne ord at gøre rede for den udvikling, der sker i den senso-motoriske periode.
5. I den senso-motoriske fase begynder barnet at anvende mentale repræsentationer. Hvad er det?
6. Gør med dine egne ord rede for, hvad objektpermanens / objektkonstans er.
7. I den præoperationelle periode (2-7 år) er barnets tænkning udpræget intuitiv. Hvordan kan intuitiv tænkning komme til udtryk hos barnet?
8. Egocentrisk tænkning er et andet karakteristikum i den præoperationelle periode (2-7 år). Hvad menes med ”egocentrisk tænkning”? Giv et eksempel på denne form for tænkning.

Uddrag

- Den vestlige verden: Man opøver i høj grad barnets fjernsanser (hørelsen, syn).
- I afrikanske lande: barnet bliver båret tæt på moderen de første mange måneder, og dets nærsanser – lugtesans og følesans vil i højere grad blive udviklet.
- = de erfaringer, afrikanske børn og vesterlandske børn gør sig, vil være af forskellige karakter, fordi barnets sanser vil være udviklet forskelligt, og det vil være forskellige... Køb adgang for at læse mere

Piaget: Begreber og faser - relateret til Gyldendals psykologihåndbog, s. 133-142

[1]
Bedømmelser
  • 15-06-2011
    ok noter kunne godt bruge noger mere uddybende

Materialer relateret til Piaget: Begreber og faser - relateret til Gyldendals psykologihåndbog, s. 133-142.