SSO om Peter Seebergs Spionen og Hullet

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 12
 • 17
 • 5151
 • PDF

SSO om Peter Seebergs Spionen og Hullet

Opgaven her er et eksempel på, hvordan du kan skrive en SSO på baggrund af to af Peter Seebergs noveller; "Spionen" og "Hullet" fra 1962.

Eleven lægger ud med at redegøre for eksistentialismen hos Kierkegaard, Camus og Sartre. Herefter analyseres novellerne, hvorefter der til sidst perspektiveres til Camus' Sisyfos-myte.

Studienets kommentar

En meget flot og gennemarbejdet opgave på højt niveau. Eleven formår at formidle stoffet omkring eksistentialismen og gøre det relevant i forhold til Seebergs noveller. Eneste kritikpunkt er, at eleven kunne have gjort mere ud af at binde analysen og perspektiveringen af de to noveller sammen, så opgaven i højere grad fremstod som et samlet hele.
Se også vores analysehjælp om Hullet.

Indhold

Indledning 1
Peter Seeberg (22.6. 1925-8.1. 1999) 2
Eksistentialisme 2
Analyse og fortolkning af Spionen 4
Handling 4
Fortæller 4
Temaer 5
Virkelighed 5
Fremmedgjorthed og dobbelthed 7
Selvmord 7
Titler 9
Analyse og fortolkning af Hullet 9
Handling 9
Tid 10
Fortæller/ personer 10
Navne 12
Sproglige virkemidler 12
Camus' Sisyfos-myte som tema i Hullet og i forhold til den eksistentielle problematik 12
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at analysere Peter Seebergs to noveller Hullet og Spionen fra novellesamlingen Eftersøgningen og andre noveller (1962). I dem vil jeg komme ind på den eksistentielle problematik, som han arbejder med i sine noveller. I Spionen ligger der mange temaer, som er gode at tage op i forståelsen af den moderne eksistentialisme. Jeg vil forsøge at belyse nogle af disse temaer, for dermed at give et billede af eksistentialismen i forhold til Seebergs ånd. Jeg har derudover valgt at arbejde med novellen Hullet, da den også skildrer en del af problemstillingerne i forbindelse med den moderne eksistentialisme. Hvorfor er verden til som den er? Hvorfor arbejder man, og er der nogen mening med dette arbejde? Ikke mindst, skal verden forstås? Seebergs noveller giver et godt udgangspunkt for forståelsen af den eksistentielle problematik ved sammenligning med Albert Camus' Sisyfos-myte, som jeg til slut vil komme ind på og diskutere.
Jeg vil i analyseafsnittene komme ind på nogle litterære virkemidler som gør sig gældende i novellerne.
Disse afsnit indleder jeg med et lidt om forfatteren til novellesamlingen Eftersøgningen og andre noveller, Peter Seeberg. Og dernæst et afsnit om eksistentialisme. God læselyst.

---

Analyse og fortolkning af Spionen
Spionen er den første novelle i Peter Seebergs novellesamling. Den er skrevet i 1953 og anses for at være hans egentlige debut , men er først udkommet sammen med de 16 andre noveller i Eftersøgningen og andre noveller i 1962.

Handling
Spionen handler om en ung mand og hans forsøg på at bryde sin isolerede position . Dette forsøger han gennem et projekt, som går ud på at blive optaget som medlem på et cykelhold. Holdet på 13 mænd cykler hver søndag en tur mod Slangerup. Handlingen drejer sig om hans besvær med først at søge optagelse som nummer 14, dernæst til dels at være optaget, og til sidst at bryde med sin nye position på cykelholdet og forlade det. Det handler om en person, der kæmper med at virkeliggøre sig selv i forhold til andre mennesker .
Novellen er ganske enestående og interessant, fordi den er den eneste i samlingen, og Seebergs senere værker i øvrigt, der er skrevet i nutid. Hans senere tekster arbejder i højere grad med et udstrakt rum både sted- og tidsmæssigt , som navnene illustrerer. Jeg vil komme ind på navnene og deres betydning i analysen af Hullet.
Handlingen strækker sig over et års tid, hvor der kun er fokus på søndagenes cykelture, og dette skildres gennem hovedpersonens beskrivelser af forløbet, og i særdeleshed hans tanker om sit projekt.

Fortæller
Novellen er fortalt af en eksplicit fortæller i jeg-form. I det første afsnit i novellen viser jeg-fortælleren sig som en betragter, og senere bliver han en aktiv jeg-fortæller... Køb adgang for at læse mere

SSO om Peter Seebergs Spionen og Hullet

[19]
Bedømmelser
 • 21-04-2010
  opgaven er meget dybdegående hvilket er vigtigt for at opnå en god karakter. Ialt en meget god og præcis opgave.
 • 09-11-2011
  Ok opgave kan bruges som inspiration , super til inspiration
 • 11-03-2013
  kan klart anbefales! Meget fint!
 • 24-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  den hjalp mig godt på vej

Materialer relateret til SSO om Peter Seebergs Spionen og Hullet.