SRP om Pesten i Danmark i Matematik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 10
 • 23
 • 6312
 • PDF

SRP om Pesten i Danmark i Matematik A og Historie A

Dette er en studieretningsopgave, SRP, i fagene Matematik A og Historie A, og den omhandler Pesten i Danmark. Mere præcist omhandler den pestens udbredelse i Danmark frem til 1711.

I Matematik beskrives pestens forløb ved hjælp af funktioner for epidemi-udviklinger. Via faget historie beskrives pestens geografiske forløb samt dennes indvirkning på daværende samfund.

Lærers kommentar

Fin opgave, med få mangler.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 1
Indledning 2
Pestens rødder 3
Pesten rammer Danmark 4
Matematisk model 6
SIR-modellen 7
Forudsætninger 11
Pesten sætter spor 12
SIR-modellen anvendt på pesten. 15
Konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

Den globale tidsalder, hvor mennesker interagerer på tværs af nationalgrænser og sågar kontinenter, indeholder ubeskriveligt mange muligheder.

International vidensdeling, kulturel udveksling og unikke muligheder for at knytte venskaber med ligesindede i fremmede lande, er blot få af de positive konsekvenser globaliseringen bringer med sig. Men der findes som altid en bagside af medaljen. International terrorisme har set dagens lys, forurening sætter muligvis klodens eksistens i fare og sygdomme kan spredes med lysets hast, som det f. eks blev oplevet ved udbredelsen af SARS.

Men også tidligere i historien er dødelige sygdomme blevet spredt på tværs af landegrænser. Netop dette faktum, at der også tidligere har været hastigt spredende sygdomme, gør det kun endnu mere skræmmende at tænke på, hvordan sådanne sygdomme ville kunne spredes i nutidens globale samfund. Derfor har jeg valgt at beskæftige mig med den måske mest omtalte sygdom gennem tiden; Pesten.

Jeg anvender fagene matematik og historie.
Matematik kan ved modeller beskrive problemer i samfundet. At finde en matematisk model, der kan beskrive et epidemisk forløb som pesten, vil derfor være anvendeligt. Denne model skal kunne bruges til at tegne et billede af pestens udvikling og dens omfang i form af antallet af smittede.

Historie giver et godt udgangspunkt, da den historiske redegørelse skaber en ideel platform til min undersøgelse og analyse. Derudover giver den historiske metode, både i form af kildekritik og ”den hermeneutiske spiral”, mig et godt udgangspunkt for vurdering af de enkelte kilders oplysninger til brug i min undersøgelse.

Jeg starter min redegørelse med at fastlægge, hvad pesten skyldes og hvornår pesten opstår. Derefter følger jeg pesten, til den når Danmark og laver en kronologisk beretning om udbrud i Danmark fra det sekstende århundrede og frem til 1711.

Jeg springer herfra over til matematik og beskriver, hvad en matematisk model er, samt redegør for SIR-modellen og hvorfor denne kan anvendes på epidemier. Tilbage i historiefaget vil jeg, på baggrund af bl.a. analyser af breve til kongen og andre skrifter, forsøge at klarlægge nogle konsekvenser af pesten i Danmark. Til sidst vil jeg slutte af med en vurdering af benyttelse af SIR-modellen på pest-epidemien i 1771 i København... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pesten i Danmark i Matematik A og Historie A

[14]
Bedømmelser
 • 07-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven giver et godt overblik over en SRP med dette emne og fag, hvilket er godt. Dog er der små mangler som stavefejl og selve SIR-modellen, som er illustreret virker dårlig. Men god inspiration, og få mangler i matematikdelen.
 • 03-06-2012
  Super inspiration. Velskrevet opgave, som giver et godt overblik over emnet med et godt eksempel på brugen af SIR-modellen. Brugbar som læsning i forbindelse med AT-2012, hvor jeg har arbejdet med samme sag.
 • 22-11-2015
  Givet af Studerende på 5. år
  Giv mig de skod point
 • 19-04-2015
  Givet af Studerende på 10. år
  Rigtigt god til inspiration!