SRP om Pest i Biologi A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 12
 • 25
 • 8611
 • PDF

SRP om Pest i Biologi A og Historie A

SRP om Pest, skrevet i fagene Biologi A og Historie A, hvor det undersøges hvordan pesten opstod, og hvad der blev gjort dengang (og gøres i dag) for at kæmpe mod sygdommen. Herudover kigges der på den danske samfundsudvikling.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Baggrunden for pestens udbredelse i Europa i 1300-tallet 5
Sygdommen pest 8
Datidens tiltag for at modstå pesten 13
Hvad kan vi i dag, som de ikke kunne dengang? 16
Samfundsudviklingen i Danmark 19
Konklusion 22
Litteraturhenvisning 23
Bilag 25

Uddrag

"Indledning:

Pesten var en pandemi, der skrev sig ind i verdenshistorien for at være yderst dødbringende og frygtelig. En pandemi er epidemier, der stort set rammer hele verden. Det der karakteriserer en pandemi er, at det er en hidtil ukendt sygdom. Den pågældende sygdom spredes til mennesker, hvor den spredes hurtigt og påføre dem alvorlig sygdom. Man taler i dag om tre pandemier for pestens vedkommende. Den første i perioden 540-750, her blev Europa ikke ramt synderlig.

Den anden pandemi slog ned i perioden 1347-1750 og her blev Europa alvorligt ramt. Den sidste pestpandemi forløb i perioden 1890-1950, hvor Europa igen gik fri.

I den følgende opgave vil baggrunden for pestens udbredelse i Europa i 1300-tallet blive undersøgt ved hjælp af en historisk redegørelse. Herunder vil den sygdomsfremkaldende mikroorganisme samt dens spredning blive beskrevet biologisk.

Dernæst vil de tiltag man tog for at modstå pesten blive beskrevet ved hjælp af historisk materiale og kilder. Disse tiltag vil derover blive diskuteret ved hjælp af en sammenligning af datidens viden og moderne biologiske viden.

I forlængelse af dette vil der i opgaven blive forklaret, hvordan man med nutidige metoder kan påvise og behandle pest. Til slut vil der forelægge en analyse og vurdering af, hvilken betydning pesten fik for samfundsudviklingen i Danmark."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pest i Biologi A og Historie A

[27]
Bedømmelser
 • 07-06-2012
  udmærket, kan godt bruges, men ikke helt fyldestgørende omkring emnet i forhold til nyere diskussion.
 • 27-10-2010
  Den er meget god, og den har de kilder den skal have. Den er helt klart til den karakter den er givet til.
 • 06-12-2014
  Den kommer ind på mange gode punkter omkring pesten
 • 11-11-2013
  Super god opgave! god inspiration og gode kilder!