Per Nørgaards uendelighedsrække som kompositorisk princip

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Musik A)
  • 10
  • 8
  • 2273
  • Word2003

Per Nørgaards uendelighedsrække som kompositorisk princip

SRO skrevet i Musik A og Matematik A. Opgaven omhandler serialistisk musik. Den indeholder en redegørelse af serialisme, det binære talsystem, uendelighedsrækken samt en analyse af Per Nørgaards "Voyage Into The Golden Screen"

Studienets kommentar

Der mangler en indholdsfortegnelse, et abstract og en litteraturliste

Indhold

Per Nørgaard
Serialismen
Per Nørgaards forhold til serialismen
Uendelighedsrækker
Uendelighedsrækken ved rekursion
Det binære talsystem
Voyage into the golden screen
Det gyldne snit
Konklusion

Uddrag

Baggrund
• Lav en kort introduktion til Per Nørgaards forhold til den serielle musik.

Matematik
• Undersøg hvordan Per Nørgaard anvender det gyldne snit og fibonacci-rækken i sine kompositioner. Kan man finde ”gyldne snit” i partituren til ”Voyage into the golden screen” (2. Sats).
• Per Nørgaard bruger i sin komposition ofte ”uendelighedsrækken”. Denne kan blandt andet fremkomme ved rekursion. Princippet kendes fra definitionen af fibonaccitallene.
• Undersøg hvordan man kan frembringe uendelighedsrækken ved rekursion. Gør nøje rede for dette i opgavebesvarelsen.
• Redegør kort for det binære talsystem og med eksempler på tal skrevet i det binære system, og forklar hvordan man kan bestemme en tone i uendelighedsrækken ved hjælp af binære tal. Hvad er fordelen ved denne metode frem for rekursion?
Musik
• Undersøg og beskriv partiturets ide og opbygning.
• Undersøg de fire første takter efter A, og beskriv instrumenternes forhold til hinanden rytmisk og melodisk.

Per Nørgaard
Den 13. juli 1932 kom Per Nørgaard til verden. Rent historisk set var det midt i mellemkrigstiden, og en tid hvor den moderne musik var på vej frem. Per Nørgaard begyndte gå til lærer i klaver som 7-årig, men der gik ikke lang tid før han droppede øvningen og begyndte at improvisere og komponere. Som 11-årig lavede Per Nørgaard nogle mini-musicals - i stil med Disney. Han tegnede i øvrigt selv tegningerne! Men fik støtte og hjælp til det hele af sin storebror Bent. Per Nørgaard blev i 1941 optaget på Københavns Kommunes Sangskole og gik senere på Frederiksberg Gymnasium. Da Per Nørgaard var 16 år blev storebror Bent indkaldt til ... Køb adgang for at læse mere

Per Nørgaards uendelighedsrække som kompositorisk princip

[1]
Bedømmelser
  • 13-04-2010
    Rigtig god son inspiration!!

Materialer relateret til Per Nørgaards uendelighedsrække som kompositorisk princip.