By af Glas (City of Glass) af Paul Auster | Analyse

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 10
 • 11
 • 3702
 • PDF

Romananalyse: By af Glas (City of Glass) af Paul Auster | Analyse

Her kan du få hjælp til din analyse af romanen "By af Glas" fra 1997 af Paul Auster.

Opgaven handler om kriminallitteratur og metafiktion og indeholder en analyse af romanen med fokus på hovedpersonen Quinn.

Problemformulering
Hvem er Quinn og hvorfor skifter hans identitet så mange gange i løbet af romanen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Postmodernismen og kriminallitteratur 2
Analyse og fortolkning 3
Quinn, William Wilson og Max Work 3
Quinn og Stillman Junior 4
Quinn og Stillman Senior 5
Quinn og Paul Auster 7
Det uundgåelige fald 7
Diskussion 9
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Jeg vil kort redegøre for genrerne kriminallitteratur og metafiktion. I forbindelse med dette vil jeg inddrage romanen ”By af glas” og dens forfatter, Paul Auster, og fortælle lidt om postmodernismen. Derefter vil jeg analysere og fortolke romanen, hovedsageligt i forhold til hovedpersonen Quinn, og via fortolkningen prøve at finde ud af hvem Quinn er. Til sidst vil jeg diskutere romanen i forhold til tiden og se om der er nogle typiske træk.

Postmodernismen og kriminallitteratur
Personers udvikling og identitet er noget der for alvor bryder igennem med postmodernismen lige efter anden verdenskrig. Her sættets eksistentialisme, som er troen på at mennesket skaber sin egen identitet gennem valg og handlinger , i centrum og man mener at kun individets erkendelse sætter grænser for sandheden. Den individuelle erfaring er centralt for morale og verdensopfattelse. Dekonstruktivisme bliver et centralt begreb og er; en litteraturkritisk retning, som hævder, at der ikke er én korrekt tolkning af et værk, men at et værk derimod altid kan dekonstrueres (nedbrydes) i mange mulige tolkninger .
Derudover begynder man i litteraturen at eksperimentere med at dekonstruere identiteter og ...

---

Analyse og fortolkning
Romanen ”City Of Glass” blev første gang udgivet i 1985 og er skrevet af forfatteren Paul Auster. I 1987 blev den oversat og udgivet i Danmark under titlen ”By Af Glas”.
”By Af Glas” er skrevet i alvidende 3. persons fortæller og har en medias-res-begyndelse. Til sidst i romanen skifter det til en jegfortæller (i februar vendte jeg hjem fra min rejse til Afrika..) , som viser sig at være den fortæller, som har fortalt historien i 3. person hele vejen igennem romanen. Der sker altså til sidst et skift i synsvinkel. Allerede fra start af får man en fornemmelse af, at dette er en historie der bliver genfortalt: ”Langt senere, da han blev i stand til at gennemtænke de ting der hændte ham…” . Til slut i romanen finder man ud af, det er en roman, der i virkeligheden er en historie, der omhandler en anden historie, dvs. at romanen er metafiktion. Den er skrevet af en forfatter (Paul Auster), som fortæller om en person (Paul Auster, som person i bogens ven) der genfortæller en historie, som omhandler noget en tredje (Quinn) har oplevet... Køb adgang for at læse mere

By af Glas (City of Glass) af Paul Auster | Analyse

[2]
Bedømmelser
 • 29-11-2009
  Fantastisk opgave - den er lige i skabet
 • 11-12-2012
  super god opgave - god inspiration

Materialer relateret til By af Glas (City of Glass) af Paul Auster | Analyse.