Partiel differentiation | Matematik A

 • HHX 2. år
 • Matematik A
 • 12
 • 12
 • 2228
 • PDF

Emneopgave: Partiel differentiation | Matematik A

Dette er en opgave om partiel differentation. Opgaven kan både bruges som projekt på HTX, som rapport på STX og som emneopgave på HHX. Opgaven forklarer hvorledes man kan differentiere en funktion der indeholder to uafhængige variabler. Desuden kommer opgaven ind på forklaringen af konceptet bag andenordens partielt differentiation og partiel differentiation i et punkt.

Lærers kommentar

At opgaven var næsten fejlfrit.

Indhold

Differentiable funktioner af flere variable
Partiel differentiation
Partielt afledede i et punkt
Partielle afledede af anden orden
Kritisk punkt
Undersøgelse af økonomiske modeller
Optimering af to-vare-produktion
Minimering af omkostninger
Række begrebet
Lineær regression

Uddrag

Når man laver partiel differentiation, skal man betragte alle andre variable, end den man vil finde den afledede af som konstanter. Dvs. man skal finde den partielle afledede til x i funktionen z = f(x,y), altså , skal man betragte y som en konstant. Hvis man derimod skulle finde den afledede til vil man skulle betragte x som en konstant. Dette betyder, at når man skal bestemme den partielle afledede med hensyn til den ene variabel, skal den anden variabel betragtes, som en konstant... Køb adgang for at læse mere

Partiel differentiation | Matematik A

[1]
Bedømmelser
 • 22-10-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Udmærket opgave, god til supplering til ens egen opgave