Parforhold | Engelsk A og Psykologi C

Parforhold | Engelsk A og Psykologi C

En større skriftlig, tværfaglig opgave om parforhold.
Fag: Psykologi C og Engelsk A
Afleveret i december 2008. Har endnu ikke fået respons på den. Vær velkommen til at bruge den som inspiration.

Indhold

INDLEDENDE ORD 3
1. PARFORHOLDSTEORIER 4
Kærlighed, parforhold og identitet 4-5
Dig, mig og vores parforhold 5-6
Jürg Willi – kollusion 6-10
Narcissismebegrebet og myten om Narcissus 7
Freuds narcissismeteori og andre teoretikeres kritik af den 7-9
Projektion og projektiv identifikation 11

2. WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? 11
Edward Albee 11
Resume 12-15
Form og struktur 15
De tre akter 15-16
Analyse og fortolkning 16-18

3. PARFORHOLDET I DET MODERNE SAMFUND 19
Ideen om den rigtige familie 19
Hvad holder par sammen 20
Ægteskab 21
”Du er din egen lykkes smed” 22

Uddrag

INDLEDENDE ORD
Der er ikke altid et endegyldigt svar og facit når man taler om psykologi. Vores psyke er af mange forskellige aspekter og slags, hvor disse ikke nødvendigvis er enige om alting. Psykologien beskæftiger sig som bekendt med sammenhængen mellem bevidsthed og adfærd og jeg har ud fra dette gjort et forsøg på, først at redegøre for forskellige parforholdsteorier, hvor jeg bl.a. præsenterer Jürg Willi og hans fire kollusionsteorier, som afslørende omhandler den narcissistiske, orale, anal-sadistiske- og fallisk-ødipale kollusionsteori.
Jeg har indledningsvis forsøgt at skabe en stemning og påpege, at parforholdets præmisser både kan være på godt og ondt.
Teaterstykket; ”Who's Afraid of Virginia Woolf?” I hvilket der findes så utroligt mange forskellige indfaldsvinkler, og mindst ligeså mange tolkningsmuligheder, hvilket også netop er én af grundene til at omtalte er så medrivende, og man kan slet ikke lade være med at følge med for hvad sker der som det næste? Stykket er ikke nødvendigvis en umulig opgave at finde et facit på, da der er masser af konklusioner at drage som publikum. Men stiller man et spørgsmål, næsten lige meget hvad, vil der med sikkerhed følge endnu flere spørgsmål med svaret. Dette medfører også at der ikke nødvendigvis er en endelig sandhed om stykket. Ikke medmindre man har haft mulighed for at analysere og fortolke Edward Albees sjæl og tankegang. Min intention med opgaven har derfor været at give et bud på blot én af indfaldsvinklerne. Mit resultat er hermed udrindet i et stykke arbejde med ligeså vel subjektive konklusioner og kommentarer som objektive. Dernæst har jeg på kortere vis forsøgt at sætte Edward Albee ind i en mindre historisk kontekst, hvor jeg har inddraget en række fakulteter, som jeg netop mener, har været bidragende til formningen af Albee selv. Herefter en gennemgang af tekstens form og struktur, og dernæst en komplet gennemgang af stykket, hvor jeg har inddelt det i tre, med korte resumeer og så det endelige resume med efterfølgende komplet analyse af filmen/stykket. Til slut, et indblik i det moderne samfunds parforhold. Herved tilhørende diskussioner omkring ægteskab og familiestiftelse samt et indblik i udviklingen af parforholdet i samfundet siden 'kvindernes gennembrud' i 60'erne.
Til slut vil jeg nævne, at jeg har valgt at drage delkonklusioner til hver passage i opgaven, da der som sagt ikke findes en ærlig og endelig konklusion på denne opgave. God fornøjelse!... Køb adgang for at læse mere

Parforhold | Engelsk A og Psykologi C

[2]
Bedømmelser
  • 20-02-2010
    Fin opgave..... NOgle gode ting du har fået med...
  • 22-03-2012
    Givet af 1.g'er på STX
    opgaven er okay, men ikke så god som forventet..