SRP om Overvågningssamfundet i Samfundsfag A og Mediefag B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Mediefag B)
 • 12
 • 22
 • 8949
 • PDF

SRP om Overvågningssamfundet i Samfundsfag A og Mediefag B

SRP om "Overvågningssamfundet", som er blevet undersøgt i Samfundsfag A og Mediefag B.

I denne forbindelse gives der først en redegørelse for hvad der kan siges at være karakteristisk for et overvågningssamfund.

Derefter foretages en undersøgelse af hvordan et overvågningssamfund opstår, og hvilke former som overvågning kan antage. Der anvendes samfundsfaglige begreber og teorier i analysen.

Herefter følger en analyse og fortolkning af de filmiske virkemidler i science fiction, med henblik på at beskrive overvågningssamfundet, samt individets stilling i samfund som er indrettet således.

Slutteligt gives en diskussion af konsekvenserne som konstant overvågning og kontrol kan have for de enkelte individ, samt for samfundet som hele.

Studienets kommentar

Layoutet er på grænsen til det uoverskuelige.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 3
1. Spørgsmål 1 4
2. Spørgsmål 2 6
Ad.2.1) 6
Ad.2.2) 8
Ad.2.3) 12
Delkonklusion: 19
3. Spørgsmål 3 20
Delkonklusion: 22
4. Konklusion: 23

Uddrag

Til problemformuleringen:
"I redegørelsen vil jeg kort forklare hvad det vil sige at være et overvågningssamfund, og hvilke kriterier det har. Til sidst en delkonklusion.

I spørgsmål 2 vil jeg først (2.1) undersøge, hvordan overvågningssamfundet opstår og benytte mig af Giddens teori om senmodernitetens dimensioner, hvori jeg vil beskrive hvordan samfundet har udviklet sig især med overgangen fra militærdimensionen til overvågningen. Her vil jeg bruge terrorangreb i det 21. århundrede som grundlægger for mere overvågning i samfundet.

Dernæst vil jeg (2.2) beskrive de forskellige former for overvågning, og her benytte mig af Foucaults teori om disciplinering og opdeling af diciplineringsformer. Derudover vil jeg forklare hvor og hvordan overvågning finder sted i samfundet og kort til sidst meddrage to modeller over panoptisk og demokratisk overvågning.

I den mediefaglige del af undersøgelsen (2.3) vil jeg kort redegøre for filmene ”Cubic”, ”V for Vendetta” og ”Minority report” og dernæst uddrage og analyserer sceners filmiske virkemidler der kan beskrive individets følelse og samfundets opbygning for at komme frem til filmens holdning til overvågningssamfundet. Til sidst en samlet delkonklusion.

I spørgsmål 3 vil jeg diskutere konsekvenserne for mennesket af overvågningens disciplinering, og komme ind på om et overvågningssamfund kunne fører til et totalitært regime, hvor jeg vil sammenligne de analyserede film med virkeligheden. Til sidst en delkonklusion."

Indledning:
"Overvågningssamfundet er et meget omdiskuteret emne for tiden. Ordet har en meget negativ ladet klang i medierne, men billedet på overvågning er der mange forskellige synspunkter til.

I min opgave vil jeg forsøge at komme nærmere hvad det betyder at være et overvågningssamfund, hvordan overvågningen kommer til udtryk, hvad samfundet og menneskets ønske er med at overvåge, og til sidst hvordan konsekvenserne ved overvågningssamfundet kunne se ud."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Overvågningssamfundet i Samfundsfag A og Mediefag B

[11]
Bedømmelser
 • 07-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  opgaven var rigtig fin som inspiration, men jeg havde ikke selv mediefag, hvilket gjorde den mindre relevant for mit vedkommende. men god opgave :)
 • 10-12-2009
  en okay opgave, dog ikke med så meget samfundsfag som jeg forventede.
 • 19-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave til inspiration
 • 06-12-2011
  fin opgave med gode overvejelser!

Materialer relateret til SRP om Overvågningssamfundet i Samfundsfag A og Mediefag B.