SRP: Overgangen fra det traditionelle til det Moderne Samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 24
 • 6511
 • PDF

SRP: Overgangen fra det traditionelle til det Moderne Samfund

Studieretningsprojekt (SRP) omhandlende overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund i Danmark. SRP'et indholder også en diskussion af de integrationsmæssige problemer der kan opstå i mødet mellem det traditionelle og det senmoderne i Danmark, og herunder er angivet og dokumenteret integrations politiske løsningsforslag - Opgaven er skrevet i fagene Historie A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Der mangler en indholdsfortegnelse.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund i Danmark
Integrationsmæssige udfordringer
Integrationspolitiske løsningsforslag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning


Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund minder i høj grad om de udfordringerne, der opstår i mødet mellem det traditionelle og senmoderne.
Der skete en ændring af de sociale relationer, hvor familien og slægten fik mindre betydning og mennesket var i stedet præget af individualiseringen.

I min opgave vil jeg ved hjælp af Max Webers teori om det rationelle menneske og Ferdinand Tönnies teori fra Gemeinshacft til Gesellschaft redegøre for overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund i Danmark. Ligeledes vil jeg også inddrage historiske kilder i form af bl.a. landboers og byboers beretninger om mødet med det moderne samfund. Disse historiske kilder vil jeg også bruge til at forklare de integrationsmæssige udfordringer, der kan opstå i mødet mellem det traditionelle og senmoderne samfund. Her inddrager jeg også statistisk materiale og aktualitet til belyse udfordringer, som uddannelse, beskæftigelse og kulturelle forskelle.
Afslutningsvis vil jeg diskutere Regeringen og Enhedslistens integrationspolitiske løsningsforslag , hvor jeg sætter fokus på problemet med ghettoisering og kulturelle forskelle i form af bl.a. familiesammenføring og ved inddragelse af vedlagte bilag.
Overordnet opgaven præget af forholdet mellem samfund og individ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Overgangen fra det traditionelle til det Moderne Samfund

[5]
Bedømmelser
 • 15-05-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Opgaven var sat pænt og overskueligt op, så det var nemt at finde de væsenlige ting.
 • 28-04-2016
  Rimelig god opgave. velskrevet og omfattende, kun få mangler.
 • 29-11-2014
  smukt ............. :) !!!
 • 13-02-2014
  Rigtig god til inspiration