Overgangen fra enevælde til demokrati

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 10
  • 830
  • PDF

Overgangen fra enevælde til demokrati

Opgave i Historie A om overgangen fra enevælde til demokrati.

Opgaveformulering/Indledning

Jeg har fået til opgave at lave en kort redegørelse for den politiske udvikling i Danmark og Hertugdømmerne fra 1830-1848 og bruge kilderne (Søndberg kilde 14 og Danmark i tusind år kilde 154) og analysere processen frem mod enevældens sammenbrud i marts 1848. I processen skal jeg vurdere betydningen af det slesviske spørgsmål.

Elevens kommentar

Tegnsætningen kan godt forbedres, og måske større perspektivering, både mellem kilder og opgave, og mellem det historiske perspektiv og opgaven.

Studienets kommentar

Du kan læse mere om enevælden og demokrati i Danmark i vores kompendier om emnerne.

Indhold

Side 2 Indledning Redegørelse
Side 3 Redegørelse og analyse
Side 4 Analyse og Vurdering
Side 4 Vurdering
Side 5 Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse:

I 1813 gik den danske stat bankerot. Regeringen havde trykt så mange penge at pengenes værdig var faldet, nogle år efter, i 1830 var der ung mand ved navn Uwe Jens Lornsen, han sendte et brev hvori han foreslog at samle Slesvig og Holstein til én samlet tysk stat med deres egen demokratiske forfatning, han blev derefter fyret og sat i fængsel. Samtidig i Tyskland startede en national bevægelse hvor Tyskerne havde ønsker om at samle alle tyske fyrstendømmer til én nation. I 1830‘erne indførte Frederik VI 4 stænderforsamlinger for Øerne i Roskilde for Jylland for Slesvig og Holstein.
Nogle af de Sønderjyske bønder, og liberale kredse i Danmark, begyndte at føre kampagner for at forsvare Danmarks interesse i Slesvig, deres intentioner var at knytte Slesvig til det danske kongerige og slippe kontakten fuldstændig til Holstein. Derefter i 1845 indsamlede sjællandske bønder underskrifter for indførelse af almindelig værnepligt og om lige beskatning af jord og om støtte til overgang fra fæste til selveje. Dette var en stor ting for Danmark og et stort skridt til et nyt og bedre Danmark. I Februar 1848 startede en fransk frihedsrevolution som var inspireret af det engelske liberale system, denne revolution blev senere spredt ud til flere steder i Europa alt dette ledte til at Slesvig-Holstein krævede en fri forfatning for begge områder så Slesvig kunne blive en ...

---

Analyse:

Kildekritisk analyse af kilde nummer 14 (Søndberg kilde) og kilde nummer 154 (Danmark i tusind år)

Søndberg kilde 14:

Kilden er skrevet af Orla Lehmann. Teksten er skrevet lidt før den 20. marts i 1848. Det er en førshåndskilde og er skrevet som en tale. Talen blev holdt den 20. marts det deraf kan vi konkludere at den er skrevet nogen tid forinden. Talen er en del af Orla Lehmanns efterladte skrifter II. (1873). Kilden er ikke et uddrag, men hele talen er brugt, dog er talen blevet oversat til mere moderne... Køb adgang for at læse mere

Overgangen fra enevælde til demokrati

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.