AT synopsis om overbefolkning

 • STX 2.g
 • AT
 • Ingen givet
 • 8
 • 2073
 • PDF

AT synopsis om overbefolkning

AT synopsis om jorden er ved at blive overbefolket?

Problemformulering
Med udgangspunkt i en analyse af Malthus' befolkningsteori vil jeg på baggrund af den industrielle revolution påvise, hvorfor han tog fejl.
Endvidere vil jeg diskutere, i hvilket omfang Malthus' befolkningsteori har relevans i dag og om jorden i dag ved at blive overbefolket?"

Problemstillinger:
1. Hvad gik Malthus' befolkningsteori ud på?
2. Hvordan var befolknings udviklingen under den industrielle revolution i England og hvorfor ingen overbefolkning?
3. Har Malthus' befolkningsteori nogen relevans i dag og er jorden ved at blive overbefolket?

Studienets kommentar

Fagkombinationen er ikke oplyst af eleven.

Indhold

Problemformulering
Metodevalg
problemstillinger
Delkonklusioner
Konklusion
Diskussion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Ad 1.
Thomas Malthus er den mest berømte af de forskere, som har beskæftiget sig med befolkningens vækst. Malthus var en engelsk præst og matematiker, som i1798 udgav den berømte bog ”An Essay on Population”.
I ”An Essay on Population” 1798, beskrev Thomas Robert Malthus befolkningen, som havende en ubegrænset evne til at formere sig mens produktionen af fødevarer ikke kunne følge med.
Konsekvensen heraf, mener Malthus, er at der skal laves en fast og vedvarende befolkningskontrol (se bilag 1).
Da Malthus ikke forventede, at en befolkning i det lange løb ikke voksede hurtigere end væksten i fødemidler, måtte der på et tidspunkt skabes en balance mellem befolkningsmængden og mængden af fødemidler. Malthus forestillede sig, at dette balancepunkt kunne opnås ved begrænsning af befolkningsstørrelsen.
Malthus mente, at ligevægten mellem mad og munde sikredes gennem naturens regulatorer, ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om overbefolkning

[2]
Bedømmelser
 • 05-05-2010
  Det er en rigtig god opgave, der er blevet lavet, og jeg kan personligt bruge den til meget :)
 • 06-10-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig fin. Personligt kunne jeg godt have brugt lidt mere matematik i opgaven.