Reaktioner i Organisk Kemi - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 10
 • 9
 • 1234
 • PDF

Reaktioner i Organisk Kemi - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger en række reaktioner i organisk kemi.

Vi kommer ind på følgende reaktionstyper:
- Forbrænding
- Substitution
- Addition

Formål:
At bestemme om der er tale om der er sket fuldstændige eller ufuldstændige forbrændinger ud fra to forbrændinger, vha. reaktionsskemaer. At lave en substitionsreaktion og påvise at reaktionen har fundet sted, og at lys katalyserer reaktionen. At lave en additionsreaktion, og påvise at reaktionen har fundet sted .

Lærers kommentar

Lærers kommentar:
7-10. Du har mange gode ting med fx dibrom fra vandfase til heptan (tegningerne), men dine tabeller er ikke så illustrative, fordi de er ulogiske bygget op. Du er ikke helt så tydelig som tidligere.

Studienets kommentar

Der henvises til øvelsesvejledningen under afsnittet om fremgangsmåde. Lærers kommentarer og rettelser kan ses løbende i dokumentet.

Indhold

Formål.
Teori.
Anvendt apparatur med tilhørende billeder.
Resultater
Databehandling
Konklusion

Uddrag

Addition er en kemisk proces hvorved 2 reaktantmolekyler bindes sammen til ét produktmolekyle. Addition er karakteristisk for organiske stoffer der indeholder dobbelt- eller tripelbindinger. Reaktionen foregår ved, at der brydes en elektronparbinding i en dobbelt- eller tripelbinding mellem to carbonatomer. Bindingen mellem det andet stof brydes også, og adderes derefter til vores første stof, hvorved der dannes to bindinger. Hvis der indgår hydrogen I det stof der adderes til vores organiske stof, vil hydrogen atomet binde sig til det carbonatom der i forvejen har flest hydrogenatomer bundet til sig, dette kaldes Markovnikovs regel... Køb adgang for at læse mere

Reaktioner i Organisk Kemi - Rapport i Kemi

[4]
Bedømmelser
 • 28-11-2020
  Fyldt med rettelser fra underviseren. Og mange steder er det gået lidt for hurtigt.
 • 23-04-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  opgaven giver god inspiration og er meget illustrerende.
 • 02-12-2015
  jajajjaaaaaahahahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 31-08-2013
  det er en okay god opgave.