Opvarmning af vand - nyttevirkning - gryde og flere

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • 12
  • 3
  • 1147
  • PDF

Rapport: Opvarmning af vand - nyttevirkning - gryde og flere

Rapport om nyttevirkning. Opgaven er om hvor effektivt en kogekande, en kaffemaskine, en dyppekoger og en kogeplade/gryde opvarmer vand.
Den indeholder formler og eksempler på udregninger.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der bør være separate afsnit til formål, teori og hypotese. Derudover bør der skelnes mellem fejlkilder, som vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, og usikkerheder, som typisk er måleusikkerheder.

Indhold

Indledning/formål
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Vi havde fire stationer med de fire apparater på hver sin og gik så i grupper rundt mellem dem. Vi tog vand i målebæger og aflæste hvor meget vand der var i bægeret. Det omregnede vi til kg (se vands densitet) og hældte det så over i apparatet vi skulle til at teste. Så afmålte vi temperaturen af vandet og tændte for apparatet. Vi tog tid og ved de fleste havde vi på forhånd aftalt tiden, sådan var det dog ikke med kaffemaskinen, hvor alt vandet jo skulle løbe igennem før det var opvarmet.
I forvejen havde vi sat en wattmåler i stikkontakten og derefter apparatets stik i den, for at kunne måle watt og i sidste ende kunne måle den tilførte energi og hermed nyttevirkningen. Vi holdt øje med hvor mange watt der løb gennem måleren og fandt et nogenlunde gennemsnit, som vi noterede.
Til sidst målte vi sluttemperaturen og udregnede ΔT og gik så videre til næste station hvor vi gjorde det samme... Køb adgang for at læse mere

Opvarmning af vand - nyttevirkning - gryde og flere

[1]
Bedømmelser
  • 07-12-2016
    det er en ok rapport