Optikerbranchen | Brancheanalyse

  • HHX 2. år
  • Afsætning A
  • 7
  • 5
  • 1327
  • PDF

Optikerbranchen | Brancheanalyse

I denne opgave er der beskrevet: købsadfærden, beslutningsprocessen, konkurrencestrategier og konkurrenceforholdene.

Problemstillinger opgaven besvarer:

- Gør rede for købsadfærden i forbindelse med køb af briller
- Forklar med udgangspunkt i relevante begreber og teorier, hvordan konkurrenceforholdene er i optikerbranchen. Er det en attraktiv branche at etablere sig i
- Forklar hvilken konkurrencestrategi Louis Nielsen benytter sig af og vurder, hvorvidt denne strategi er optimal

Uddrag

Initiativtager
Initiativtageren er den der foreslår at købe det bestemte produkt. På brillemarkedet er ofte en forælder til det pågældende barn da det i de fleste tilfælde er som barn man opdager at synet ikke er klart. Det kan også i mange tilfælde være at synet bliver dårligere med alderen så derfor er det en selv der tager skridtet til at få læsebriller.

Influenten
Influenten er den der giver konsumenten vejledning og mening om produktet. Det er typisk venner, familie og også optikeren selv. Det er nogle steder gratis eller billigt at få et syns tjek. Det kan påvirke konsumenten med at blive påvirket af det syn, som er betydeligt mere klart ende det nuværende.

Beslutningstageren
Beslutningstageren er den person der beslutter at produktet kan købes. Det er ofte forældrene eller barnet selv. Det hele afhænger af hvilken tid vi er i. I dag er det børn som tit får det sidste ord og det er fra briller til jeans. I gamle dage, dvs i 90'erne og ned af var det meget prisen der afgjorde hvilke briller der stod til ..... Køb adgang for at læse mere

Optikerbranchen | Brancheanalyse

[1]
Bedømmelser
  • 13-05-2014
    Megeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet flot