Polære og Upolære Opløsningsmidler - Forsøg i Kemi

 • STX 1.g
 • Kemi C
 • 12
 • 8
 • 1235
 • PDF

Rapport: Polære og Upolære Opløsningsmidler - Forsøg i Kemi

Forsøget går ud på at undersøge polære og upolære opløsningsmidler. Vi bruger vand, som er polært, ethanol, som er halv-polært, og heptan, som er upolært.

Formål:
Formålet med forsøget er at undersøge 3 opløsningsmidlers egenskaber til at opløse nogle faste stoffer. De 3 opløsningsmidler er vand, ethanol (sprit) og heptan.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der mangler et afsnit om fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Kemikalier
Apparatur
Sikkerhed
Forsøgsbeskrivelse
Resultater
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse:
Undersøgelse af de faste stoffers opløselighed:
- Tildryb opløsningsmidler til hver sit reagensglas (gentages 3 gange med hvert opløsningsmiddel). Gøres ved hjælp af en pipette.
- En spatelspids fast stof overføres til hver sit reagensglas.
- Bland det sammen
Undersøgelse af opløsningsmidlernes blandbarhed:
- Tildryb til hver sit reagensglas 4 opløsningsmidler. Reagensglassene skal fyldes halvt og nogenlunde lige meget. (gentages 3 gange).
- Til hvert reagensglas tilsættes et andet opløsningsmiddel med pipette.
- Bland det sammen.
Bortskaffelse:
- Væskerne hældes i en skål med sprit og vand (fælles, markeret “Affald”), reagensglassene skylles. Sidste skyldning foregår med demineraliseret vand.
- Skålens indhold hældes i dunk til organisk affald.
- Rensning for diiod: Eventuelle rester af diiod opløses med natriumsulfit og vand, skylles med ethanol... Køb adgang for at læse mere

Polære og Upolære Opløsningsmidler - Forsøg i Kemi

[4]
Bedømmelser
 • 22-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Tak for hjælpen, den er grundlæggende og lige til
 • 02-02-2012
  Fantastisk! Lige hvad jeg manglede!
 • 15-04-2013
  Fin og god :-) !!!!!!!
 • 30-12-2011
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Udmærket opgave til inspiration.