Vand som Opløsningsmiddel - Rapport i Kemi

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • 12
  • 4
  • 1106
  • PDF

Vand som Opløsningsmiddel - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger vand som opløsningsmiddel og sammenligner vandets virkning med ethanol og heptan, som modsat vand ikke er polære.

Formål:
Formålet med forsøgene er at undersøge opløseligheden af en række stoffer i væskerne vand, ethanol og heptan.

Lærers kommentar

Særdeles udmærket.

Elevens kommentar

Gerne uddybning af hvorfor kaliumpermanganat er polært.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Forsøgsbeskrivelse
Resultater
Diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Apparatur:
Materialer: små reagensglas, propper, stativ, plast-pipetter, spartler.
Kemikalier: demineraliseret vand (H2O), ethanol (C2H2OH), heptan (C7H16), dijod (I2) (s), kaliumpermanganat (K2Cr2O7) (s), (kobberchlorid (CuCl2) (s), naphatalen (C10H8) (s), bromvand (dvs. dibrom (Br2) opløst i vand).

Forsøgsbeskrivelse:
Forsøg 1) De tre væsker vand, ethanol og heptan blev hældt i reagensglas, hvorefter at stofferne kaliumpermanganat, kobberchlorid, dijod og naphatalen blev tilsat væskerne. Glassene blev
forsynet med prop – og omrystet. Ud fra en skønsmæssig vurdering, skulle man angive om stoffet var letopløseligt, tungtopløseligt eller uopløseligt.
Forsøg 2) I nogle reagensglas med prop blev de tre væsker parvis blandet sammen, for at undersøge blandbarheden imellem dem.
Forsøg 3) Der blev hældt 2ml bromvand over i et reagensglas, hvorefter der blev tilsat 2ml heptan. Der blev sat prop på og rystet i 15 sekunder... Køb adgang for at læse mere

Vand som Opløsningsmiddel - Rapport i Kemi

[1]
Bedømmelser
  • 03-03-2014
    god spændende opgavekunne have gjort lidt mere ud af konklussionen