FysikABbogen 2: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 1.5.3, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.2

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 10
 • 11
 • 1507
 • PDF

FysikABbogen 2: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 1.5.3, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.2

Opgaven indeholder regneopgaver fra Fysik AB bogen 2 om kernefysik og ellære.

Indhold

- Opgave 4.6.1
a. Find de indgående kerners atommasse og beregn den samlede massenergi i begyndelses- og sluttilstand.
b. Beregn massetabet i processen.
c. Beregn Q-værdien for én proces. Angiv resultatet i J.
- Opgave 4.6.2.
a. Beregn Solens massetab på et sekund.
b. Beregn Solens massetab på et år
c. Man regner med, at Solen har eksisteret i sin nuværende form i ca. 4,5 milliarder år. Beregn Solens samlede massetab i denne periode.
d. Solens masse er i dag 1,99 ∙ 1030 kg. Hvor stor en brøkdel udgør Solens samlede massetab af dens nuværende masse?

- Opgave 4.6.3.
a. Find de indgående kerners atommasse og beregn den samlede masseenergi i begyndelses- og i sluttilstanden.
b. Beregn massetabet i processen.
c. Beregn Q-værdien for én proces. Angiv resultatet i joule.
d. Beregn antallet af fusionsprocesser pr. sekund.

- Opgave 1.5.3.
a. Ved temperaturen 18 ℃ måles resistansen til 5,43 Ω. Beregn resistansen ved temperaturen 75 ℃. Benyt, at temperaturkoefficienten for kobber ved temperaturen 18 ℃ er αkobber = 0,0040 K-1.
b. Lidt senere måles resistansen til 7,11 Ω. Beregn trådens temperatur.

- Opgave 1.6.3.
a. Beregn erstatningsresistansen mellem A og B.
b. Beregn spændingsfaldet UAB
- Opgave 1.6.4.
Beregn erstatningsresistansen mellem A og B i hvert af diagrammerne.

- Opgave 1.7.2.
a. Tegn et diagram med akkumulator, startmotor og forlygtepærer.
b. Beregn erstatningsresistansen for startmotor og forlygtepærer.
c. Beregn strømmen fra akkumulatoren, når både startmotor og forlygtepærer er slået til.
d. Beregn polspændingen, når både startmotor og forlygtepærer er slået til.
e. Beregn polspændingen, når kun forlygtepærerne er slået til.

- Datering af havvand
a. Opstil reaktionsskemaet for henfaldet af (_^39)Ar.
b. Beregn aktiviteten fra (_^39)Ar i prøven.
c. Hvor længe er det siden, at vandet i prøven fra Atlanterhavets dyb var i kontakt med atmosfæren?

Uddrag

De store havstrømme i oceanerne har stor betydning for Jordens klima. Ved kortlægning
af havstrømme er det vigtigt at vide, hvor lang tid det er siden, havvand dybt i oceanerne
var i kontakt med atmosfæren. Denne datering af havvand kan man foretage ved hjælp af
argonisotopen (_^39)Ar. Isotopen dannes i atmosfæren af den kosmiske stråling og udgør en
konstant procentdel af atmosfærens indhold af argon... Køb adgang for at læse mere

FysikABbogen 2: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 1.5.3, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.2

[10]
Bedømmelser
 • 28-08-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 • 05-05-2013
  .....................................................
 • 01-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god vejledning
 • 17-01-2014
  Hjælper en godt på vej hvis man gået i stå.