Pant | Metodeopgave

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 16
 • 4850
 • PDF

Pant | Metodeopgave

Metodeopgave om forskellige former for pant, med indlagt case om pant i landejendom og tilhørende maskiner, løsøre m.v.

1.1 Fortolkning og overordnet afgrænsning
Vi har fået tildelt emnet pant ud fra fagene finansielle virksomheder og markeder samt erhvervsjura. Vi har valgt at beskrive hvad pant er, altså komme ind på forskellige former for pant. Vi vil se på det ud fra juridiske aspekter samt en finansiel synsvinkel.

Problemformulering
Pant stilles til sikkerhed for et lån m.m.. Men hvad er pant? Hvordan bruges pant ved køb af fast ejendom samt udvidelse? Og hvad sker der, hvis en konkurs indtræder?

Til hjælp for at afklare vores problemformulering, vil vi diskutere følgende:

- Hvad er pant og hvilke former for pant er der?
- Hvad sker der fra køb af landbruget til køberen går konkurs?

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2009.

Indhold

1. INDLEDNING 1
1.1 Fortolkning og overordnet afgrænsning 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 Afgrænsning 2
2. DEFINITION AF PANT 3
2.1 Former for pant 3
2.2 Håndpant 3
2.3 Underpant 4
2.4 Løsørepant 4
2.5 Generalpant 4
2.6 Virksomhedspant 5
2.7 Viljebestemt pant 5
2.8 Retspant 5
2.9 Lovbestemt pant 5
3. KØB AF LANDBRUG 6
3.1 Skøde 7
3.2 Sælgerpantebrevet 7
3.3 Tinglysning 8
4. UDVIDELSE OG EFFEKTIVISERING AF LANDBRUGET 9
4.1 Hvilke muligheder har køber? 9
4.2 Hvad gør køber brug af? 10
5. KONKURS OG SIKRINGSAKT 11
6. KONKLUSION 15
7. Litteraturliste 16

Uddrag

1.3 Afgrænsning
I vores rapport har vi lavet et fiktivt køb - udvidelse - konkursforløb for at illustrere, hvordan en sådan situation foregår.
Kvæglandbruget blev købt i 2006. Efter købet påbegyndes udvidelse og forbedringer af landbruget for at effektivisere arbejdsgangen. I 2008 havde finanskrisen sin indtræden, dette er med til at køber går konkurs, da han har problemer med at afbetale på alle sine lån. Ydermere kommer der også sygdom i kvægbesætningen, som fører til at malkekvæget skal aflives. Herved går det for alvor galt for køber, han bliver insolvent og går dermed konkurs.

Ved brug af de forskellige lovgivninger i forbindelse med pant o.a., vil vi gennemgå ovenstående situation. Til dette vil vi gøre brug af tinglysningsloven (TL).

2. DEFINITION AF PANT
Pant har været brugt som sikkerhedsstillelse mange 100 år tilbage i tiden. F.eks. i 1600-1700 tallet brugte odelsbønder odelsjorden som pant til storbonden for en vis kredit . Allerede i 1200 tallet forekom pant i løsøre og pant i fast ejendom, men under navnet wæth . Det var dog først i 1300 tallet, navnet blev ændret til pant.
Underpant kom dog først til på et senere tidspunkt. Ved en forordning i 1632 blev en ordning gennemført der gjorde, at pantsætteren kunne fortsætte med at bruge det pantsatte. Det pantsatte blev altså tinglyst . Så kom pant i fast ejendom i løbet af 1700-1800 i form af Christian d. 5.s Danske Lov.
Pant er en sikkerhed i et aktiv, der er stillet for at opfylde en forpligtelse . Et pant kan omfatte følgende aktiver:
- Materielle og immaterielle aktiver
- Et eller flere aktiver
- Bestemte og ubestemte aktiver
Pant stilles oftest til sikkerhed for et lån, kontraktlige forpligtelser, erstatninger m.fl.. I dansk ret opdeles pantsætningen i håndpant og underpant... Køb adgang for at læse mere

Pant | Metodeopgave

[10]
Bedømmelser
 • 25-04-2012
  Udmærket. Gav et godt overblik over pant og løsøre
 • 20-02-2011
  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD!
 • 01-01-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  Gav et fint overblik over pant og løsøre
 • 13-06-2011
  Det er en god opgave, som man kan bruge.