Grækenlands økonomi efter finanskrisen

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 6
 • 3051
 • PDF

Grækenlands økonomi efter finanskrisen

Opgaven indeholder en beskrivelse af den græske økonomi omkring og efter finanskrisen. Opgaven redegør for de forskellige tiltag, som Grækenland skal gennemføre for at kunne optage lån i den europæiske centralbank.
Derudover diskuterer opgaven, om EU og euro-samarbejdet kan være skyld i den græske krise. Til sidst diskuteres den danske krone i relation til euroen.

Studienets kommentar

En fin opgave, der kommer forbi relevante nøgletal for græsk økonomi.

Indhold

Spørgsmål 1:
Beskriv med udgangspunkt i bilag 1 og 2 den økonomiske udvikling i Grækenland 2007-2011 – identificer herunder væsentlige balanceproblemer i græsk økonomi – og deres indbyrdes sammenhæng.
Spørgsmål 2:
Grækenland fører nu stram økonomisk politik som beskrevet i bilag 3 – analyser med brug af relevante teorier og modeller virkningerne af denne økonomiske politik på de samfundsøkonomiske mål og balanceproblemer i Grækenland. Identificer herunder målkonflikter forbundet med krisepolitikken.
Spørgsmål 3:
Diskuter, i hvilken udstrækning Grækenlands økonomiske problemer kan tænkes at være relateret til landets indførelse af euroen – og om det kunne tænkes at være en fordel for landet at opgive deltagelse i euroen – og genindføre sin egen græske valuta.
Spørgsmål 4:
Forklar med udgangspunkt i bilag 5, hvorfor danske kroner er blevet så efterspurgte – og diskuter fordele og ulemper for Danmark af denne udvikling. Vurder herunder om det ville være en god ide at Danmark snarest indfører euroen i Danmark.

Uddrag

En beskrivelse af en given økonomi vil altid tage udgangspunkt i landets BNP, oftest målt i faste priser. Det skyldes at BNP er det mest centrale nøgletal og desforuden også en stærk indikator for hvorledes andre nøgletal såsom betalingsbalance, inflation og arbejdsløshed udarter sig.
Det er ingenlunde nogen hemmelighed at Grækenland har en skrantende økonomi, oftest vises det dog kun overfladisk i medier mm. via en hurtig præsentation af Grækenlands bruttonationalprodukt. En beskrivelse af Grækenlands økonomiske udvikling indebærer dog mere end blot et forhastet blik på BNP, hvorfor jeg i min beskrivelse herunder udover det obligatoriske BNP (i faste priser!) vil inddrage tal om inflation, forbrugerprisindexet, arbejdsløshed, offentlige saldo og balancesaldoen... Køb adgang for at læse mere

Grækenlands økonomi efter finanskrisen

[3]
Bedømmelser
 • 16-12-2015
  fine nøgletal for den græske økonomi mv.
 • 14-03-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  rigtig god opgave fik gid inspiration af den :)
 • 30-01-2012
  kakakakakakakkakakakakakakakak