Projekt om fødselsdepression

  • HTX 2. år
  • Psykologi B
  • 10
  • 20
  • 3942
  • PDF

Projekt om fødselsdepression

Projekt i Psykologi B om fødselsdepression.

I min opgave har jeg stillet mig nogle forskellige spørgsmål, som jeg vil forklare igennem opgaven, så jeg kommer bredt rundt om emnet fødselsdepression. Disse spørgsmål er:
- Hvilke faktorer kan spille ind, når man får en fødselsdepression, og er der nogle behandlingsformer der egner sig bedst til en fødselsdepression frem for en alm. depression?
- Hvad er det der sker i hjernen når man får en fødselsdepression, og hvad er de biologiske årsager til en depression?

Lærers kommentar

Synes du har skrevet en god, klar opgave. Flot brug af teori, god overskuelig opsætning. Måske du kunne have brugt en til case - måske en, som var lidt mere ekstrem, eller en med en mand. Måske er det et bevidst valg, at du har taget én, der er relativt 'moderat'.God diskussion og konklusion

Indhold

- Indledning
- Teori
- Fødselsdepression
- Sårbarhed – stress – modellen
- Fødselsdepression hos mænd
- De biologiske årsager til en depression
- Diagnose
- Analyse
- Diskussion
- Konklusion
- Kilder
- Bilag 1:Edinburg fødselsdepressionsskema
- Bilag 2: Hamiltons Depressionsskala
- Bilag 3: Kvindes symptomer på fødselsdepression
- Bilag 4: Gotlandsskalaen:
- Bilag 5: Case

Uddrag

Fødselsdepression hos mænd
Ud af en 600 stor gruppe fædre, fik 7 % en fødselsdepression. Det er for nogle en korterevarende tilstand på nogle uger, mens det for andre er alvorligere og de har derfor et længerevarende forløb.
Manden er ikke på samme måde som kvinden en del af processen ved graviditeten. Kvinden får et forhold til sin mave, og det liv der vokser inden i hende, og deler sine tanker og følelser med manden. Nogle mænd har svært ved at forholde sig til det, og tager derfor afstand. Dog er der også mange mænd der er stolte over at deres partner er gravid – med deres barn. Mandes reaktioner ved en fødselsdepression er ofte irritation, en lav frustrationstærskel, opfarenhed, kort lunte, træthed og så er manden urolig for at være sammen med barnet.
Manden begynder så at isolere sig, måske dulme sit indre uro med spiritus, eller kaste sig over arbejde eller andre opgaver. Han har nogle af de samme følelser, som kvinder har, f.eks. at han ikke dur til at være far, at han ikke støtter sin partner nok, at han kan komme til at skade barnet osv.
Det er vigtigt at man indser at der er forskel på mænds og kvinders reaktion ved en fødselsdepression, forskellene kan man se herunder:
____

For at finde ud af om mænd har en fødselsdepression, findes der den såkaldte Gotlandsskala(bilag 4). Svarene fra Gotlandsskalaen er ikke endelige sandheder, men kan bruges, som den første pejling hos lægen.
De biologiske årsager til en depression
Indenfor forskningen af depressioners biologiske mekanismer hersker der 2 teorier: en lidt ældre teori om lavt niveau af signalstoffer, som især er serotonin, og en nyere teori om lavt niveau af de såkaldte vækstfaktorer. Men nyere forskning viser at en begge spiller .... Køb adgang for at læse mere

Projekt om fødselsdepression

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Projekt om fødselsdepression.