Opgave 9 Matematik STX A December 2011

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 (5 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Matematik A

Karakter

12

Antal sider

3

Antal ord

420

Filformat

PDF

Vejledende besvarelse: Opgave 9 Matematik STX A December 2011

Vejledende besvarelse af opgave 9 fra den skriftlige matematik eksamen STX A-niveau fra 9. december 2011.

Opgaven handler om et ottekantet skur indtegnet i et koordinatsystem.

a) Bestem en ligning for den plan α , der indeholder tagfladen ABT.
b) Bestem afstanden fra (0,0,0) O til planen β.
c) Bestem vinklen mellem tagfladerne ABT og BCT.

Opgaven er løst med hjælpemidler og i løsningen er der pædagogiske referencer til matematisk formelsamling STX A, Matematiklærerforeningen 2007.

De grå bokse i opgaven er supplerende forklaringer. Denne type forklaringer skal ikke medtages i eksamensbesvarelse.

Uddrag
a)
Vi kan bestemme en ligning for planen α ved at beregne en normalvektor for planen (jf. formel 71). Da vektorproduktet af to vektorer står vinkelret på det plan de to vektorer udspænder (se figur ved formel 68), kan en normalvektor for planen α bestemmes som vektorproduktet af vektor TA og vektor TB... [læs mere nu]

Bemærk: Du kan også få adgang til Opgave 9 Matematik STX A December 2011 ved at købe denne pakke: