Opdrift i væsker - rapport i fysik

 • HTX 1. år
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 6
 • 1408
 • PDF

Opdrift i væsker - rapport i fysik

Vi undersøger opdrift i væsker.

Formål: At finde opdriften på et lod nedsænket i forskellige væsker, for derefter at undersøge sam-menhængen mellem størrelsen af opdriften og væskens massefylde.

Indhold

Formål
Teori
Forsøgsopstilling
Forsøgsbeskrivelse
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Vurdering
Konklusion

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse for opdrift i væsker:

Vi startede med at udvælge et passende lod – i dette tilfælde var det et aluminiumslod – som vi bestemte rumfanget (Vl) af ved at nedsænke det i en målekolbe med 100 ml vand. Herefter aflæste vi hvor meget væskestanden var steget – altså rumfanget af loddet! Derefter målte vi tyngdekraften (Ft) på loddet ved hjælp af et newtonmeter.
Da disse indledende manøvrer var overstået, skulle vi til det egentlige forsøg, der gik ud på at bestemme snorkraften (Fs) på loddet, når det blev nedsænket i forskellige væsker.
Vi startede med at fylde ca. 200-250 ml vand i et måleglas, hvorefter vi nedsænkede lod-det, der stadig hang fast i newtonmeteret. Når loddet var omtrent midt i væsken (vertikalt) af-læste vi snorkraften på newtonmeteret. Sådan gjorde vi for de tre væsker vand, glycerol og ethanol, der har rimelig forskellig massefylde (ρ).
Det er meget vigtigt for forsøget, at loddet bliver grundigt rengjort efter at have været nede i en væske, da ”rester” af en gammel væske i en anden, vil gøre, at massefylden ikke bliver korrekt!
Når man både kender tyngdekraften og snorkraften kan opdriften let beregnes... Køb adgang for at læse mere

Opdrift i væsker - rapport i fysik

[7]
Bedømmelser
 • 09-05-2010
  Nogenlunde rapport. Den er knap så forklarende som den kunne have været.
 • 02-06-2015
  Givet af Studerende på 1. år
  Den er forståelig og godt med teorierne
 • 19-11-2013
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 06-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  OK. Bare ikke det jeg ledte efter