Christoffer Columbus og Opdagelsesrejser

 • STX 2.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 3815
 • PDF

Christoffer Columbus og Opdagelsesrejser

Dette er en historieopgave om Christoffer Columbus, hvor vi sammenligner en række forfatteres analyse af opdagelsesrejserne og Christoffer Columbus' motiver.

Indhold

Side 3-4: Indledning (Herunder: Problemformulering)
Side 5-7: Baggrund og formål med opdagelsesrejserne
Side 8-10: Christoffer Columbus og hans tankegang
Side 11-12: Koloniernes betydning for indianerne og det nutidige Amerika
Side 13: Konklusion
Side 14-15: Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I ordet opdagelsesrejser ligger der et budskab om en viden i udvikling. Det er derfor væsentligt at vide, hvorfor der pludselig var behov for denne udvikling af menneskets viden, hvorfor der blev behov for opdagelsesrejser.
Opdagelsesrejserne satte spørgsmålstegn ved alt, hvad man hidtil havde vidst om verden, biblen og andre folkefærd.
Når historikere taler om opdagelsesrejserne, er der mange varierede bud på, hvad der lå til grund for den forøgede interesse for opdagelsesrejserne, og hvad formålet med opdagelsesrejserne var. Jeg vil derfor i denne opgave prøve at redegøre for dette. Jeg vil også præsentere og redegøre for nogle af de hypoteser der er om Christoffer Columbus' verdensopfattelse. Og jeg vil præsentere forskellige kilder, hvor jeg vil tage stilling til kildernes meninger og troværdigheden af deres meninger.
I min redegørelse af Europas samfund og for hvilke samfundsmæssige aspekter der spillede ind i forhold til den forøgede interesse for opdagelsesrejserne, har jeg koncentreret mig mest om Spanien, da Spanien sammen med Portugal havde en høj stilling i 14-1500-tallets Europa. Af Spaniens opdagelsesrejser vil jeg koncentrere mig om opdagelsen af Amerika, da den har haft stor indflydelse på verden i dag. Under opdagelsen af Amerika vil jeg komme ind på Christoffer Columbus. Her vil jeg se på, hvilken verdensopfattelse Christoffer Columbus havde, hvilket vil give et billede af det datidige menneskes verdensopfattelse. For at danne mig en opfattelse af Christoffer Columbus' verdensopfattelse har jeg set på nogle af hans dagbogsudklip . Jeg vil se på, hvordan Christoffer Columbus og hans mænd behandlede indianerne de mødte i Amerika og derudfra danne mig et billede af det datidige menneskes menneskeopfattelse.
I min opgave har jeg lagt mest vægt på gymnasielæreren Thomas Ohrts forklaringer omkring opdagelsesrejserne. Grunden til, at jeg har gjort dette, er, at jeg opfatter hans tekster som troværdige. En af grundene til, at jeg finder Thomas Ohrts bog, De store opdagelser, meget troværdig, er, at Thomas Ohrt tager udgangspunkt i at skrive sin egen nye version af ”den ældre bog” af De store opdagelser, som er skrevet af P.C Willemoes Jørgensen. Jeg har selv læst P.C. Willemoes Jørgensens bog og opfatter den som meget objektiv og derfor meget troværdig.
Jeg vil senere i min opgave redegøre for, hvorfor jeg finder Thomas Ohrts forklaringer meget troværdige, og jeg vil også fremhæve, hvad der gør Thomas Ohrt mere troværdig i forhold til andre forfattere.
Jeg vil lige gøre opmærksom på at når citerer fra en bog, hvor der er mere end en forfatter til bogen, så angiver kun et af forfatternes navne, nemlig det først navn der er skrevet på bogen, de andre medforfatteres navne kan man finde i min litteraturliste(s.12 og 13)... Køb adgang for at læse mere

Christoffer Columbus og Opdagelsesrejser

[6]
Bedømmelser
 • 06-06-2007
  God opgave
 • 26-10-2009
  den er rigtig god. kan sagtens bruges
 • 13-03-2019
  ALT FOR LANG
 • 08-02-2014
  Rigtig god opgave! Masser er hjælp :)