Op- og afladning af kondensator

  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 11
  • 13
  • 3520
  • PDF

Rapport: Op- og afladning af kondensator

Rapporten handler om op- og afladning af en kondensator.

Formålet med dette forsøg var at eftervise formlerne for op- og afladning af en kondensator, og dermed formlen for kondensatorens halveringstid. Kondensatorer kaldes også for kapacitorer.

Indhold

Formål
Forsøgsbeskrivelse
Teori
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Vurdering
Anvendelse af teorien
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
Opladningen foregik ved, at vi satte en modstand og en kondensator i serie. Derefter tilslut-tede vi en ADC til kondensatorens to tilledninger. ADC står for ”Analog to Digital Converter”, hvilket betyder, at den analoge spænding omsættes til et digitalt signal, som en computer kan forstå. Nu kunne vi sætte computeren til at måle spændingen over kondensatoren (UC) som funktion af tiden.
I hver måleserie foretog computeren 1.000 målinger, hvilket er et godt grundlag for en præcis (t, UC)-graf, da tiden varierede mellem 10 og 100 sekunder.
Når computeren var sat til at måle, sluttedes kontakten, så opladningen af kondensatoren begyndte. Efter godt og vel 5 var computeren færdig med målingerne, da kondensatoren så siges at være opladet.
Afladningen foregik ved, at vi først opladede kondensatoren til præcis 5V. Dette kræver en forsyningsspænding, der er anelse højere, da UC aldrig når op på forsyningsspændingen. Dette kommer jeg dog ind på senere.
Den opladede kondensator kortsluttedes nu gennem en modstand, mens computeren målte. Også hér stoppede målingen efter godt og vel 5... Køb adgang for at læse mere

Op- og afladning af kondensator

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.