Omsorgssvigt | Freud, Erikson og Spitz

 • HTX 3. år
 • Psykologi B
 • Ingen givet
 • 15
 • 3198
 • PDF

Projekt: Omsorgssvigt | Freud, Erikson og Spitz

Opgavens hovedtema er omsorgssvigt, og her vil jeg komme ind på en masse forskellige ting i dette emne: jeg vil fortælle og forklare nogle af de slags omsorgssvigt der findes, dog vil jeg lægge mest vægt på mangel af kropskontakt, hvor jeg vil komme ind på noget med Bowlby og Spitz forskning. Jeg vil også forsøge at forklare hvordan man kan behandle børn og voksne som er blevet udsat for dette.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Indledning 2
Psykologiske udviklingsteorier 3
Freud 3
Erikson 4
Forskellige former for omsorgssvigt 6
Spitzs undersøgelse af spædbarnsdepression 7
Bowlbys undersøgelse af deprivationssyndromet 8
Behandling af børn med kontaktskader 10
Opdragelsesformer 11
Lagspecifik Socialisation 11
Autoritær opdragelse 12
Demokratisk opdragelse 12
Laissez-faire opdragelse 13
Hesselholdt og Kaads undersøgelse 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Psykologiske udviklingsteorier

Udviklingspsykologien er den del af psykologien der beskæftiger sig med beskrivelse og forklaring af menneskets udvikling fra fødsel og gennem barndom, ungdom, voksenalder, alderdom og døden. I udviklings psykologien stilles der spørgsmål om hvilke faktorer det er, der bestemmer hvordan det enkelte menneske bliver, med hensyn til evner, interesser, seksualitet, holdning, følelser og meget mere.

Freud
Freud hævder at alle individer er drevet af libidoen (seksualdriften), hvilket vil sige lyst og nydelse. Ud fra dette har Freud lavet nogle faser som han mener at barnet gennemgår i sin opvækst.

Orale fase (1 år): Her bruger barnet sin mund til at udforske ting med, den finder ud af at skrige, græde og smage, og sutte osv.

Anale fase (1-3 år): Her stilles barnet overfor problemet med at holde igen eller give slip og trodse og være artig og det at holde sig ren. Hvis der sker en fiksering i denne fase, kan det føre til at den som voksen bliver overdrevet meget renlig og ordensmenneske.

Falliske fase (Ødipale fase) (3-5 år): Her skaffer barnet sig for første gang et lystobjekt (kærlighed), som ikke er i sit eget jeg, normalvis er det forælderen af det modsatte køn. Barnet forelsker sig altså i det andet køn, men samtidig ønsker barnet forælderen af sit eget køn væk, måske endda død. Med tiden løser barnet problemet ved at identificere sig med forælderen af sit eget køn, og finder sit eget kærlighedsobjekt. Dette er vigtigt, fordi nu kan barnet begynde at lytte til de voksnes råd og vurderinger og dets overjeg begynder ... Køb adgang for at læse mere

Omsorgssvigt | Freud, Erikson og Spitz

[12]
Bedømmelser
 • 05-06-2008
  Tynd opgave uden seriøse kildeangivelser. Dårligt sprog med mange stave -og trykfejl. Overfladisk. Jeg ville dumpe, hvis jeg afleverede den på mit studie. Kan bruges som inspiration, hvis man intet ved om omsorgssvigt.
 • 05-10-2006
  kanon god opgave, hvor der er en masse stof man kan bruge ud fra den.
 • 21-05-2014
  lige i skabet, præcis hvad jeg havde brug for
 • 02-06-2010
  fin opgave, mangler lidt dybde his og her