Omsorgsvigt | Synopsis

Omsorgsvigt | Synopsis

Synopsis som omhandler omsorgsvigt og hvordan det fremstilles i medierne.
- Den er bygget op ud fra to fag, Dansk A, og psykologi C.
Det er dog psykologi delen der er i fokus, hvor jeg har fokuseret på årsager, konsekvenser og typer af omsorgsvigt. (dette har jeg gjort ud fra John Halse, og Bowlby) som begge to har udarbejde nogle teorier inden for området.

- I dansk dele er der fokuseret på nogle udvalgte artikler, som omhandler brønderslev-sagen.

- jeg har skrev ud fra hvilke metoder jeg har analyseret de forskellige artikler.
og undervejs er der lavet del konklusion og selvfølgelig en slut konklusion

- Der er undervejs også anført fodkorter der henviser til alt brugt materiale.

Det er den synopsis HF'er skal lave på deres sidste år.

Problemformulering:
Hvad er omsorgsvigt? Hvad er årsager og konsekvenser og hvordan fremstilles det i medierne?

Lærers kommentar

Psykologi delen, var velstrukturret og nem at overskue, samt fyldst gørende.

- Dansk delen, har jeg ikke fået kommentar på endnu. Men da den er en synopsis som kun er basis for en mundtlig fremlæggelse skal den uddybes.

Elevens kommentar

Metode afsnittet.
- vi havde på daværende tidspunkt ikke lært om metode, så det skal laves om.

Uddrag

Definition af omsorgssvigt ifølge John Halse
- Aktivt fysisk omsorgssvigt.
- Passivt fysisk omsorgssvigt.
- Aktivt psykisk omsorgssvigt.
- Passivt psykisk omsorgssigt.

Delkonklusion:
Barndommen og barnets opvækst har en stor betydning for hvordan ens personlighed
udvikles. Et svigt i barndommen kan give nogle mærker i tilværelsen, som aldrig forsvinder og som måske bliver videregivet til ens egne børn.

Definition af omsorgsvigt af John halse.
”Ved omsorgsvigt forstås enhver tilsigtet eller utilsigtet fysisk eller psykisk skade påført barnet af nære voksne, hvor skaden er af sådan en karakter, at den i væsentlig grad hindre barnets normale udvikling”

Der findes ifølge John Halse fire forskellige typer omsorgsvigt.

Årsager og konsekvenser til omsorgssvigt ifølge John Aasted Halse.

Årsager:
- Ingen bestem definition.
- Social baggrund.
- Social arv.
- Nævner noget forskellige teorier som andre er kommet med.
Bl.a.
Kommer ud fra familiens indre dynamik.
Har noget med familiens sociale tilhørsforhold at gøre.
Børenes placering og funktion i samfundet under barndommen

Konsekvenser:
- Her mener han igen det er svært at definere, fordi børn reagerer meget forskelligt på... Køb adgang for at læse mere

Omsorgsvigt | Synopsis

[1]
Bedømmelser
  • 17-12-2013
    Go inspiration til at lave opgave