SRO om omsorgssvigt og negativ social arv i samfundsfag A og psykologi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 10
 • 10
 • 3574
 • PDF

SRO om omsorgssvigt og negativ social arv i samfundsfag A og psykologi B

Opgave i samfundsfag og psykologi om omsorgssvigt og social arv. Opgaven tager overordnet udgangspunkt i en omfangsrig redegørelse for omsorgssvigt med inddragelse af forskellige teoretikere, en undersøgelse af sammenhængen mellem negativ social arv og omsorgssvigt samt en diskussion af hvad der kan gøres mod omsorgssvigt.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv.

Indhold

1. Resume – abstract………………………………………………………………….. s. 1
2. Indholdsfortegnelse………………………………………………………………… s. 2
3. Indledning………………………………………………………………………….. s. 3
4. Opgavebesvarelse………………………………………………………………….. s. 3
a)Omsorgssvigt s. 3
b) Social arv – sammenhængen ml. negativ social arv og omsorgssvigt... s. 5
c) Hvad kan der gøres mod omsorgssvigt?.. s. 7
5. Konklusion…………………………………………………………………………. s. 9
6. Litteraturliste………………………………………………………………………. s. 10

Uddrag

Denne opgave omhandler omsorgssvigt og social arv. Min problemformulering tager udgangspunkt i følgende problemstillinger: 1) en redegørelse for begrebet omsorgssvigt, 2) forklaring af begrebet social arv samt undersøgelse af sammenhængen mellem negativ social arv og omsorgssvigt og 3) en diskussion af hvad der kan gøres mod omsorgssvigt.
Når man beskæftiger sig med et emne, der vedrører børns udvikling og en trussel herom, er det vigtigt med en definition af de begreber, der knytter sig dertil, især fordi begreberne kan være præget af mange forskellige indfaldsvinkler. Derfor forsøger jeg at gøre rede for hvad begrebet omsorgssvigt dækker over ved samtidig at kigge på afvigelsen fra den sunde og den usunde udvikling, idet jeg skal have baggrund for at se på den usunde udvikling, og hvorfor jeg bruger den sunde udvikling til at spejle og anskueliggøre, hvad der er gået galt i den usunde udvikling i barndommen. I min undersøgelse af sammenhængen mellem social arv og omsorgssvigt har jeg haft fokus på de forskellige aspekter, der knytter sig til de mulige sammenhænge. Diskussionen bærer præg af inddragelser af aktuelle og nutidige aspekter af debatterne... Køb adgang for at læse mere

SRO om omsorgssvigt og negativ social arv i samfundsfag A og psykologi B

[3]
Bedømmelser
 • 05-04-2013
  God og omfattende opgave. Den var meget overskuelig at læse og ikke alt for tung. Det ville dog have været rart hvis også bilagene var vedlagt.
 • 22-05-2014
  Giver et glimrende overblik over strukturen af en sådanne opgave! Meget god til inspiration!
 • 18-10-2012
  Fin opgave, nem at læse..

Materialer relateret til SRO om omsorgssvigt og negativ social arv i samfundsfag A og psykologi B.