Rapport | Omsorgssvigt - Social arv og mønsterbrydere

 • HF-enkeltfag 1. år
 • Psykologi C
 • 10
 • 11
 • 3205
 • PDF

Case: Rapport | Omsorgssvigt - Social arv og mønsterbrydere

VUC pædagogpakken X1.

Opgaven er baseret på den negative sociale arv samt hvilke konsekvenser det kan have for barnet. Omhandler omsorgssvigt, og behandler en case om Lisbeth Zornig Andersen.

Problemformulering:
I min opgave vil jeg kort redegøre for hvad den sociale arv er. Jeg vil endvidere analysere en case og se på, hvordan man som omsorgssvigtet barn kan bryde den sociale arv og dermed blive mønsterbryder. Endelig vil jeg diskutere hvilken betydning det kan have for det enkelte barn, hvis det ikke bliver hjulpet.

Lærers kommentar

At det var en god opgave og at jeg kom rigtig godt ind omkring emnet.

Elevens kommentar

Jeg ville gøre mere ud af redegørelsesafsnittet, da det manglede lidt, og var grunden til at jeg ikke fik 12.

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Metodeafsnit side 2
Social arv . . side 3 og 4
Delkonklusion side 4
Hvordan man som omsorgssvigtet barn bryder den sociale arv .side 6,7,8 og 9
Diskussion/perspektivering/vurdering side 9 og 10
Konklusion side 10

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt emnet omsorgssvigt da vi selv har to plejesøskende som vi har haft siden de var henholdsvis 1 og 2 år. Jeg vil i fremtiden gerne arbejde med ramte og udsatte børn, da jeg rigtig gerne vil være med til at gøre en forskel. Jeg synes det er et vigtigt emne i forhold til samfundsproblematikken, og efter min mening er det et emne der burde fokuseres mere på da jeg synes det er rigtig vigtigt at alle børn får en god opvækst. Rigtig mange både børn og voksne lider under det, og det burde vi som samfund tage meget mere hånd om.

Metodeafsnit
Til opklaringen af fænomenet social arv, har jeg støttet mig til bl.a. Kara Killen. Jeg vil tage udgangspunkt i henholdsvis den negative sociale arv. Endvidere vil jeg fokusere på Aaron Antonovskys mønsterbryderproces. Jeg vil undersøge og analysere en case med henblik på Lisbeth Zornig Andersen, hvilken proces hun som barn gennemgår for at komme til at blive mønsterbryder, udover det vil jeg tage udgangspunkt i John Bowlbys tilknytningsmønstre. Jeg vil læse bøger som har relevans for min opgave, og bruge internettet til at understøtte de teorier jeg finder... Køb adgang for at læse mere

Rapport | Omsorgssvigt - Social arv og mønsterbrydere

[1]
Bedømmelser
 • 10-10-2017
  Givet af HF-elev på 1. år
  meget af det er fint, men der er også rigtig meget der er forkert i opgaven