SSO om Spitz og Bowlbys teorier

 • HF 2. år
 • SSO
 • 7
 • 15
 • 3747
 • PDF

SSO om Spitz og Bowlbys teorier

SSO i Psykologi B om omsorgssvigt og med fokus på Spitz og Bowlbys teorier.

Opgaveformulering
Jeg vil i min opgave komme ind på de relevante teorier om omsorgssvigt og omsorgssvigts konsekvenser. Dernæst vil jeg analysere de 2 cases som er vedlagt i problemformuleringen og inddrage anden psykologisk viden. Til sidst vil jeg diskutere de nuværende samfundsøkonomiske forholds indflydelse på håndteringen af omsorgssvigtede børn.

Indhold

Indledning
Definition
Aktivt fysisk omsorgssvigt
Passivt fysisk omsorgssvigt
Aktivt følelsesmæssigt omsorgssvigt
Passivt følelsesmæssigt omsorgssvigt
René Spitz's teori
John Bowlbys teori
Kun et barn: Hjemme hos Daniel
Rumænske børnehjem
Diskuterende konklusion
Abstract
Kildefortegnelse
Bilag

Uddrag

Indledning
Efter 2. verdenskrig havde mange børn mistet deres forældre og blev derfor sendt på børnehjem. På børnehjemmene fik de forældreløse børn skiftet bleer og mad i munden – dog var man ikke dengang klar over, hvor stor betydning menneskelig kontakt havde. Dette resulterede i, at de børn som ikke fik social kontakt, havde det væsentlig dårligere end de børn som fik menneskelig kontakt, dog i små mængder. Siden 2. verdenskrig er man blevet langt klogere, og vi ved nu hvor vigtig social tilknytning er. Børn bliver født hjælpeløse og dette betyder at barnet har et medført behov for fysisk kontakt for at overleve. Behovet for fysisk nærhed er så stort, at hvis det mangler vil barnet visne hen – og i visse tilfælde dø af mangel på fysisk nærkontakt.
Når man ser på det at blive forældre, vil mange forbinde det med lykke. At se sit barn vokse op, sige det første ord og sende glade smil til forældrene – dog er der mange som ikke kan klare det store ansvar og pres som også følger med når man bliver forældre til et lille hjælpeløst barn. Dette resulterer desværre i, at mange børn i Danmark bliver omsorgssvigtede og derved aldrig har prøvet at opnå den optimale kærlighed og tryghed. Der ud over, bliver mange børn tvangsfjernet og bliver placeret i forskellige plejefamilier.
Jeg har valgt omsorgssvigt som mit emne, da jeg er interesserede i at finde svar på, hvor ledes forældre kan udsætte deres børn for manglende omsorg og påfører barnet skade, og højst sandsynlig vedvarende skade... Køb adgang for at læse mere

SSO om Spitz og Bowlbys teorier

[8]
Bedømmelser
 • 16-04-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  For lidt fodnoter i forhold til antagelser. Det er en fin indledning. Det hele gav god inspiration, især i forhold til teoretikerene.
 • 14-08-2009
  Fin lille opgave. Ikke så dybtegående, men kan sagtens anvendes, og der er fin mulighed for at uddybe.
 • 07-03-2014
  Opgaven giver en god hjælp til forståelsen, og forklarer også de fire former for omsorgssvigt godt.
 • 21-06-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  Mange mange tak det har hjulpet mig meget..