SRP om Oliepolitik i Irak i Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRP om Oliepolitik i Irak i Samfundsfag A og Naturgeografi B

Studieretningsprojekt (SRP) om Oliepolitik i Irak i fagene Samfundsfag A og Naturgeografi B.

Opgaven indeholder en redegørelse af de globale olieressourcer og det globale olieforbrug.

Herefter følger en strategisk økonomisk analyse af USA´s invasion af Irak med udgangspunkt i trusseldimensionerne fra teori om international politik og oliens betydning. Truslerne der er taget i betragtning er den militære, terror og den økonomiske trussel.

Til sidst gives der en vurdering af olieressourcernes betydning for Irak i fremtiden og for forholdet til USA.

Studienets kommentar

En okay SRP, der gennemgår relevante spørgsmål om oliens betydning for det internationale samfund.

Opgaven har stort set ikke et naturgeografisk afsnit. Afsnittet om olie og olieproduktion kan ikke siges at have meget med naturgeografi at gøre.

Der er fine overvejelser om de begrundelser, der kunne ligges til grund for Irak-krigen. Er det politiske eller økonomiske?
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
1: Redegørelse af de globale olieressourcers omfang og deres betydning i den internationale økonomi og politik.
1.1 Olieressourcen
1.2 De kendte oliereservers fordeling
1.21 Illustrativt overblik over verdens fordeling og forbrug af olieressourcer samt regionernes aktuelle selvforsyning
1.3 Oliens betydning i international økonomi
1.31 prisfastsættelse af olien
1.32 Afhængighedsteori og transnationale selskaber
1.33 Oliens tilknytning til dollaren
1.4 Oliens rolle i international politik:
1.5 Opsamling
2: Analyse af Irak-krigen med udgangspunkt i de forskellige interesser, der kan identificeres hos aktørerne ud fra et strategisk og økonomisk perspektiv.
2.1 Overblik over aktørerne i Irak-krigen
2.2 Saddam Husseins regime og forholdet til USA
2.3 USA's globale ambitioner
2.31 Magtbalance – Hvad truer USA som eneste supermagt
2.32 Krig mod terror
2.4 Det økonomiske perspektiv
2.41 Oliens betydning for dollarens overherredømme
2.43 Økonomi og magtpolitisk strategi flyder sammen
2.6 Menneskerettighedsperspektivet og FN’s rolle
2.7 Opsamling
3. Vurdering oliens betydning for den aktuelle og fremtidige situation i Mellemøsten og for forholdet til USA.
3.1 Olieressourcernes og olieinteressernes betydning for situationen i Mellemøsten
3.11 Olieressourcernes betydning for den økonomiske situation i Mellemøsten
3.12 Regionen som konfliktmagnet
3.2 Kan vestlig indblanding garantere nødvendige reformer for udviklingen i Mellemøstlandenes samfund?
3.3 Hvad kan vi forvente os i fremtiden?
3.31 Bush’s strategi fortsættes
3.32 Ny regering i USA og øget samarbejde med FN
3.33 Øjeblikkelig tilbagetrækning
3.4 opsamling

Uddrag

"På baggrund af en redegørelse for omfanget af verdens olieressourcer og fordelingen af disse vil jeg prøve at afklare, hvilken betydning olieressourcerne har i den internationale økonomi og politik, samt give en betragtning af, hvordan kontrollen med olieressourcerne giver økonomisk og politisk magt.

I forlængelse af redegørelsen vil jeg analysere netop den begivenhed, som med sin markering af den nye amerikanske verdensorden har givet os noget nyt at forholde os til rent magtpolitisk, Irak-krigen.

Jeg vil give en analysere af baggrunden for invasionen med udgangspunkt i de interesser, jeg kan identificere hos aktørerne, ud fra en strategisk og økonomisk betragtning.

Til sidst vil jeg i min vurdering af olieressourcernes og olieinteressernes betydning for den aktuelle situation i Irak give et bud på, hvad oliens betydning vil være for fremtiden for Mellemøsten og forholdet til USA."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Oliepolitik i Irak i Samfundsfag A og Naturgeografi B

[1]
Bedømmelser
  • 04-01-2009
    God

Materialer relateret til SRP om Oliepolitik i Irak i Samfundsfag A og Naturgeografi B.